NAOB utvider

Regjeringen gjør et stort løft for NAOB og norsk språk, i samarbeid med private stiftelser

Steg for steg nærmer vi oss et viktig mål for norsk språk – publisering på Internett av NAOB, en stor og moderne ordbok for bokmål/riksmål, den formen av norsk som de fleste nordmenn bruker i skrift.

Ambisjonen har vært å publisere ordboken i 2014. Viktig støtte har vært gitt av mange, men ikke mer enn til publisering først i 2017, og da av en ordbok med kun sparsom sitering fra den nyere norske litteraturen. Med statsbudsjettet for 2015, med langt på vei en tredobling av tilskuddet, kommer budskapet om at dagens regjering vil satse sterkt for at også bokmål skal få en ordbok som kan måle seg med de nasjonale ordbøkene i land vi sammenligner oss med.

Satsingen skjer parallelt med at det gis sjenerøs støtte fra Bergesens Almennyttige Stiftelse, Eckbos Legat og Anders Jahres Humanitære Stiftelse.

Med dette statsbudsjettet vil NAOBs redaksjon bli utvidet fra vinteren 2015. Stillinger vil bli utlyst så snart høstens statsbudsjett er vedtatt av Stortinget.


Den store nyordjakten:

2014 nyord i 2014

Nye ord, betydninger og uttrykk som får sin ordbokdebut i nasjonalordboken for bokmål/riksmål

Helene Uri-portrett

Følg Helene Uri hver torsdag i Nitimen, i jakten på 2014 nyord i 2014.

Bidra selv med nyord – få ditt ord inn i ordboken.

Utforsk nyordene som allerede ligger inne i ordboken.