Den store nyordjakten:

2014 nyord i 2014

Nye ord, betydninger og uttrykk som får sin ordbokdebut i nasjonalordboken for bokmål/riksmål

Helene Uri-portrett

Følg Helene Uri hver torsdag i Nitimen, i jakten på 2014 nyord i 2014.

Bidra selv med nyord – få ditt ord inn i ordboken.

Utforsk nyordene som allerede ligger inne i ordboken.


Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB) feirer 2014

Steg for steg nærmer vi oss et viktig mål for norsk språk – publisering på Internett av en stor og moderne ordbok for bokmål/riksmål, den formen av norsk som de fleste nordmenn bruker til daglig. Ordboken vil hete Det Norske Akademis Store Ordbok, forkortet NAOB.

Ambisjonen har vært å publisere i jubileumsåret 2014. Viktig støtte har vært gitt av mange, bl.a. Kulturdepartementet, men ikke nok til å sørge for publisering før i 2017.

Vi vil feire 2014 allikevel med å gi befolkningen et innblikk i det norske språk i utvikling: I løpet av 2014 vil redaksjonen – med støtte fra publikum – samle inn og publisere 2014 ord, betydninger og uttrykk som er nye i norsk, og som nå finner veien inn i Det Norske Akademis Store Ordbok.

Les mer om prosjektet som endelig skal gi Norge en stor og praktisk Internett-ordbok for bokmål/riksmål.