NAOB utvider redaksjonen med ni stillinger

NAOB utlyste ni ordbokredaktørstillinger i november, med søknadsfrist 14/12. Vi har fått ca. 60 søkere til stillingene og har tatt fatt på ansettelsesprosessen.

Regjeringen gjør et stort løft for NAOB og norsk språk, i samarbeid med private stiftelser

Steg for steg nærmer vi oss et viktig mål for norsk språk – publisering på Internett av NAOB, en stor og moderne ordbok for bokmål/riksmål, den formen av norsk som de fleste nordmenn bruker i skrift.

Ambisjonen har vært å publisere ordboken i 2014. Viktig støtte har vært gitt av mange, men ikke mer enn til publisering først i 2017, og da av en ordbok med kun sparsom sitering fra den nyere norske litteraturen. Med statsbudsjettet for 2015, med langt på vei en tredobling av tilskuddet, kommer budskapet om at dagens regjering vil satse sterkt for at også bokmål skal få en ordbok som kan måle seg med de nasjonale ordbøkene i land vi sammenligner oss med.

Satsingen skjer parallelt med at det gis sjenerøs støtte fra Bergesens Almennyttige Stiftelse, Eckbos Legat og Anders Jahres Humanitære Stiftelse, som kommer i tillegg til betydelige bidrag fra bl.a. Fritt Ord, Sparebankstiftelsen, Schibsted og Fondet for Thorleif Dahls kulturbibliotek.


NAOB i 2017

De over 2000 nyordene som er samlet inn på nettstedet i løpet av 2014, gir en forsmak på det NAOB som vil komme i 2017.

Og her kan se nærmere på NAOBs utforming og funksjonalitet slik den tenkes ved publisering i 2017.