Søk

Akademiordbokens styre

Styret for Akademiordboken AS er oppnevnt av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. Styrets hovedansvar er drift, finansiering og samfunnsmessig posisjonering av NAOB. Styret har følgende medlemmer:

  • Torbjørn Nordgård (styreleder), utviklingsdirektør i LingIT AS, dr.art. i lingvistikk
  • Nils August Andresen, redaktør, MA
  • Peter Lauritz Bernhardt, advokat
  • Nils Heyerdahl, preses i Det Norske Akademi for Språk og Litteratur, mag.art.
  • Hanne Lauvstad, leksikograf, dr.art