Søk

Litteratur

Artiklene i NAOB inneholder sitater fra ca. 6000 kilder, som er oppgitt i en egen fortegnelse. Fortegnelsen faller i tre deler, for hhv. utgivelser med forfatter, utgivelser uten forfatter (aviser, tidsskrifter, samleverker) og bibelbøker.

Mange av sitatene er hentet fra verker som finnes i det digitale Leksikografisk bokmålskorpus ved Universitetet i Oslo, forkortet LBK i kildeangivelsen, se LBKs hjemmeside og veiledning. For disse sitatene oppgis ikke sidetall. For andre verker oppgis sidetall i den utgaven som oppgis i fortegnelsen. For aviser og tidsskrifter oppgis dato eller nummer, for papirutgaver sidetall eventuelt med seksjon, for nettutgaver dato. Det angis lenke til digitalversjon av mange verker, i all hovedsak hos Nasjonalbiblioteket.

Du kan søke i listene ved hjelp av tastetrykk ctrl+f.

Utgivelser med forfatter

Utgivelser uten forfatter

Bibelbøker