Søk

-cen

-cen 
suffiks
UTTALE[-se:´n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk kainos 'ny'; jf. engelsk -cene, fransk -cène
BETYDNING OG BRUK
geologi
 som gjelder geologiske lag
geologi, danner substantiver som betegner epoker