Søk

-er

-er 
suffiks
BØYNINGen; oftest -ere
UTTALE[-ər]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
opprinnelig fra latin -arius, jf. norrønt -ari i denne betydningen (jf. -iker); sjeldnere også i denne betydningen og denne betydningen; etter latin suffikset -us; i denne betydningen trolig sammentrukket form av -eren, muligens etter mønster av uformell uttale av substantiver på -er i bestemt form, f.eks. mutter’n, muttern eller dannet etter mønster av avledninger beskrevet under denne betydningen
BETYDNING OG BRUK
danner substantiver av verb
1.1 
person (i visse tilfeller annet levende vesen eller en institusjon, organisasjon) som har et bestemt yrke eller gjør, utfører noe bestemt, som første ledd betegner
EKSEMPEL
 • baker, fisker, lærer, sliter, forståsegpåer
1.2 
i lånord med lignende betydning og uten tilsvarende verb på norsk
EKSEMPEL
 • bøkker, gjørtler, høker, skomaker, skredder, snekker
1.3 
ord for redskap, gjenstand, materiale, stoff, virkemiddel
EKSEMPEL
 • bakkier, bilegger, blender, brødrister, bordskåner, holder, nettleser, opptrekker, spreder, viser, åpner
1.4 
muntlig, danner substantiver av verb med durativ eller inkoativ betydning
 virksomhet som er kjennetegnet ved en bestemt handling
UTTRYKK
på ___ern
 • på sjekkern, dealern, slankern, datern
 • damene var på knisern og var øyensynlig godt skjenket før de kom
   (Jørgen Gunnerud: Gjerningsmann: ukjent 208 1998)
 • spør du meg, er hun blitt halvt på dånern av fyren allerede
   (Torgrim Eggen: Jern LBK 2010)
 • han var veldig – på leter’n, sier Bente og snakker om ham som om han skulle være død
   (Pernille Rygg: Det gyldne snitt LBK 2000)
danner substantiver av substantiver eller egennavn
2.1 
person som har noe bestemt til yrke eller sysselsetting
EKSEMPEL
 • dommer, møller, sanger
2.2 
person som har hang til eller er henfallen til noe
EKSEMPEL
 • dranker, løgner
2.3 
person som har til yrke eller som praktiserer, har anlegg eller interesse for noe bestemt
EKSEMPEL
 • arianer, augustiner, benediktiner, edderkopper, telter
2.4 
person som tilhører en organisasjon (især et politisk parti) som har et navn som er et initialord
EKSEMPEL
 • FrP-er, AP-er, KrF-er, SV-er, RBK-er
2.5 
person, dyr eller gjenstand som har hjemstavn, opprinnelse e.l. på et bestemt sted
EKSEMPEL
 • edamer, europeer, englender, newfoundlender, siameser, ålesunder
2.6 
ting, gjenstand eller person av en bestemt størrelse, type e.l.
EKSEMPEL
 • bantamer, femhester, fullrigger, halvdekker, spissgatter, toseter
2.7 
slang, bare i bestemt entall i uttrykk
EKSEMPEL
 • ta reperen
danner substantiver av tallord for å betegne at den eller det som uttrykkes ved substantivet, har et bestemt nummer, kommer på en bestemt plass eller består av et bestemt antall elementer
EKSEMPEL
 • ener, toer, treer, ander, tredder, syver
muntlig, danner substantiver av adjektiver eller substantiver etter mønster av substantiver i bestemt form entall
EKSEMPEL
 • kjipern, bensern