Søk

administrator

administrator 
substantiv
BØYNINGen; administratoren, administratorer
UTTALE[administra:´tor]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin administrator 'styrer, leder', avledet av administrare; se administrere; jf. suffikset -ator
BETYDNING OG BRUK
person som administrerer
SITATER
 • [han] var verdens beste administrator av sin last
   (Terje Stigen: Monolitten LBK 1988)
 • [Adrian gav] blanke i min posisjon som gymtimens rettmessige administrator
   (Kristian Klausen: Akilles LBK 2011)
1.1 
administrasjon
 leder av administrasjon eller forvaltning
SITATER
 • [han] har lige siden bankens oprettelse været en af administratorerne i dens christianssandske filialafdeling
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 400)
 • hun [var] blitt en fjern, men effektiv administrator av firmaet
   (Øystein Lønn: Hva skal vi gjøre i dag? LBK 1995)
 • i et levende parlamentarisk demokrati er statsråder aldri bare administratorer, de er også politikere
   (Nationen 16.11.2017/2)
1.2 
jus
 leder av rettsforhandlinger
EKSEMPEL
 • rettens administrator
SITATER
 • – Jeg beder administrator bemærke, hvad jeg tidligere har sagt om frøken Konstances ædelmod
   (Lys og Skygge 1908/8/25 Kristian F. Biller)
   | fra fortellingen «I sidste Øieblik»
 • administrator slo klubben i bordet. – Lagmannsretten legger lagrettens kjennelse til grunn, sa han kort
   (Vibecke Groth: Arvesynden LBK 2009)
1.3 
utdanning
 leder av komité til bedømmelse av doktorgradsavhandling
EKSEMPEL
 • komiteens administrator
SITAT
 • administrator skal se til at den endelige innstillingen inneholder de nødvendige opplysningene
   (hf.uio.no 06.01.2016)
IT
 person som fungerer som overordnet bruker i et datasystem e.l.
SITAT
 • kommunens IT-ansvarlige må logge seg inn som administrator og sette inn nye innstillinger
   (Eivind Hofstad Evjemo: Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet LBK 2012)
2.1 
person som iverksetter, leder, oppdaterer nettfora, nettsider, grupper på sosiale medier o.l.
 | jf. moderator
SITAT
 • en av administratorene bak Facebook-gruppen …, mener at det har blitt mer synlig politi på kveldstid
   (Østlandets Blad 03.11.2017/4)