Søk

akkurat

akkurat 
adverb
UTTALE[akura:´t]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin accuratus 'omhyggelig, nøyaktig', perfektum partisipp av accurare 'sørge for'. sammensatt av ad og en avledning av cura 'omhu'; jf. suffikset -at
BETYDNING OG BRUK
nøyaktig
; hverken mer eller mindre enn
; nettopp
EKSEMPEL
 • Akkurat! Det var da det skjedde
SITATER
 • han gav … nitti kroner for det, akkurat nitti
   (Gabriel Scott: Kilden 2 1918)
 • det er jo akkurat det samme, som Eyolf har gjort imod mig
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 75 1895)
 • Helge visste med et, at akkurat slik maatte Rom se ut
   (Sigrid Undset: Jenny 4 1911)
 • Markus stryker en stikke og sætter til ovnen, han kan akkurat række frem, naar han tøier sig litet grand
   (Gabriel Scott: Kilden 9 1918)
 • mit ansigt [var] akkurat som uten uttryk
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker I 142)
 • folkene saae saa blege og underlige ud, akkurat som de kunde være døde allesammen
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 13 1879)
 • af sit skind er han gået, – akkurat som min landsmand Münchhausens ræv
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 177)
 • nu var det akkurat som jeg kunde se det paa øinene
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker II 182)
 • hun [sa] det var derfor jeg hadde faat fire i matematik – akkurat som jeg ikke pleier at faa fire i matematik for det meste
   (Sigrid Undset: Vaaren 58–59 1914)
 • du skal akkurat som af en fejltagelse skrive altsammens paa mig
   (Knut Hamsun: Rosa 69 1908)
 • jeg skal si dig akkurat en ting, ropte han, at du er ikke værd alt jeg gjør for dig
   (Knut Hamsun: Markens Grøde II 30 1917)
 • vil du ikke, far, så kan det akkurat være det samme
 • det har De akkurat ret i
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 170 1899)
 • krabben er … et simpelt dyr, som ikke kan sammenlignes med hummeren, uten hvad akkurat smaken angaar
   (Gabriel Scott: Kilden 164 1918)
 • det er mye som tyder på at vi slår til på akkurat det tilbudet
   (rb.no (Romerikes Blad) 31.12.2002)
 • jeg har akkurat samme mening i dag som i går
   (nrk.no 20.02.2015)
1.1 
om tid
 helt nylig
; nettopp
SITATER
 • han kom akkurat inn døren fra en formiddagsskitur
   (Aftenposten 01.04.2001/20)
 • vi har akkurat kommet frem til ulykkesstedet, så skadeomfanget er foreløpig ukjent
   (oa.no (Oppland Arbeiderblad) 13.02.2015)
 • akkurat nå ser jeg veldig svart på fremtiden
   (ba.no (Bergensavisen) 31.12.2001)
1.2 
om betaling e.l.
 nøyaktig
; på nærmeste krone
EKSEMPEL
 • har du akkurat?
1.3 
muntlig, trykklett i nektende setninger
 (ikke) nettopp
; slett (ikke)
SITATER
 • [det] er ingen kunst akkurat
   (Gabriel Scott: Kilden 51 1918)
 • pen var Betzy ikke akkurat
   (Sigrid Undset: Vaaren 104 1914)
 • det var ikke akkurat første gang han sto på pallen denne sesongen
   (Moss Avis 20.02.2015 Side 20)
som adjektiv,nå sjelden
2.1 
om personer
 nøyaktig
; omhyggelig
EKSEMPLER
 • en akkurat betaler
 • være akkurat i pengesaker
SITATER
 • i regning var han fort og akkurat
   (Knut Hamsun: Rosa 44 1908)
 • [tyske hallomenn] er akkurate, omstændelige og præcise
   (A-magasinet 06.01.1927/18)
   | fra artikkelen «Al verdens radio»
 • Nils Ole Oftebro som den «akkurate» urmakerpappaen sitter ikke bare oppe og venter, men blir en forstyrrende tredjeperson i sønnens sommerforelskelse
   (VG 04.03.1994/55)
   | fra filmanmeldelse
2.2 
meget nøyaktig
SITATER
 • saa pene de [teinene] er paa skikken … saa akkurate i hver en baug
   (Gabriel Scott: Kilden 146 1918)
 • kartene over minelagte områder var meget akkurate og helt nødvendige når alt skulle ryddes
   (Glåmdalen 27.09.2012/16)