Søk
aktiv 
adjektiv
BØYNINGaktivt
UTTALE[a´ktiv]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin activus 'praktisk (motsatt teoretisk), handlende', beslektet med agere 'handle (opptre, gå frem, forholde seg)'
BETYDNING OG BRUK
som handler
; virksom
; handlekraftig
 | til forskjell fra passiv
EKSEMPLER
 • en aktiv natur
 • en aktiv mann
 • være i aktiv tjeneste
 • drive aktiv idrett
   | konkurranseidrett
1.1 
som deltar fullt ut i et arbeid eller en virksomhet
SITATER
 • være aktiv med i onkel Jens’s tirsdagskvartetter
   (Jonas Lie: Samlede Digterverker IV 198)
 • der gives to slags økonomi: den aktive og den passive
   (Alexander L. Kielland: Samlede værker I (Mindeutgave) 21)
 • [den økende interesse for konkurranseidrett] innebærer … alvorlige faremomenter, med … en for stor øking av den passive tilskuerinteresse på den aktive idretts bekostning
   (Chr. A.R. Christensen: Det hendte igår 83 1933)
 • [de europeiske] statene måtte ta aktiv del i et samarbeidende fellesskap for å gi [Marshall]hjelpen den størst mulige effekt
   (Einar Gerhardsen: Samarbeid og strid 119 1971)
 • [Erling] Falk … tok aktivt del og spilte en viktig rolle [på Ungdomsfylkingens første landsmøte]
   (Einar Gerhardsen: Unge år 196 1974)
 • [NN] sier han ikke «aktivt» husker at han informerte [XX] om sitt vitnemål
   (Torstein Tranøy: Vallas fall 153 2007)
 • er hun aktiv på Facebook?
   (Skam Sesong 4, episode 7 2017)
 • ingen av oss har hatt et veldig aktivt kjærlighetsliv før
   (Helene Uri: Stillheten etterpå 83 2019)
1.2 
substantivert, især idrett
SITATER
 • følelsesmenneskene [tiltales] av melodien, de intellektuelle av harmoni og form, de aktive av rytmen
   (Børre Qvamme: Musikk 8 1944)
 • til sammen 45 fotballag og over 1100 aktive og ledere har deltatt
   (moss-avis.no 04.09.2003)
 • [amatørteater]foreningen er basert på frivillighet, der familien til de aktive er med på dugnad i kulissene
   (Øyene 12.03.2015/32)
grammatikk, om verb eller verbalform
 som uttrykker en handling som (det grammatiske) subjektet utfører
 | til forskjell fra passiv
EKSEMPEL
 • verbet «trives» har passiv form, men aktiv betydning
UTTRYKK
aktiv dødshjelp
tiltak som fremskynder døden hos en håpløst syk
 • [avisen nevner] at neste skritt er «passiv dødshjelp». Men det neste vil bli en aktiv dødshjelp
   (Dagen 1974/192/3/1–2)
aktivt kull
kjemi
 porøst kull med stor adsorberingsevne, bl.a. brukt til rensing av gasser
aktiv optikk
astronomi, i teleskop
 mekaniske systemer under hovedspeilet, som hele tiden sørger for at speilet har korrekt stilling i forhold til atmosfærens tilstand
aktivt ordforråd