Søk
apokryf 
adjektiv
BØYNINGapokryft
UTTALE[apokry:´f]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk apokryfos, grunnbetydning 'skjult, hemmelig, dunkel'; jf. apo-
BETYDNING OG BRUK
religionshistorie, om tekst
 som ikke er tatt med i en religions hellige skrift
SITAT
 • tittelen «Sataniske vers» leder oppmerksomheten inn på [det] man kunne kalle en apokryf korantekst (en tekst som ikke er tatt med i det hellige skrift)
   (Klassekampen 26.11.2008/9)
1.1 
teologi, om jødisk skrift
 som ikke finnes i den hebraiske, gammeltestamentlige kanon, men som er tatt med i tidlige kristne oversettelser av Det gamle testamentet
 | til forskjell fra kanonisk
SITATER
 • historien om den jødiske Judiths frigjøring av fedrelandet fra den syriske okkupanten Holofernes er apokryf. Den kom aldri med i Bibelen
   (Thea Selliaas Thorsen: Pia Fraus LBK 2004)
 • i ett av de apokryfe evangeliene fortelles det at Jesus tar en katt med seg under kappen
   (Steinar Lem: Det lille livet LBK 2005)
1.2 
teologi, i katolsk terminologi
 som kategoriseres som pseudepigraf
2.1 
om litterært verk
 som ikke, eller ikke med sikkerhet, er skrevet av den som regnes som forfatteren
SITATER
 • apokryfe kilder identifiserer frukten på ulik vis
 • den hitlerdagboken Stern offentliggjorde viste seg å være apokryf
   (Dagens Næringsliv 19.10.1993/39)
   | ikke skrevet av Adolf Hitler selv
2.2 
om fortelling
 som ikke kan bekreftes
; ubekreftet
SITATER
 • en anekdote – muligens apokryf – om den kontroversielle arkitekten Mies van der Rohe
   (Jan Kjærstad: Menneskets matrise 215 1989)
 • ifølge en ofte gjengitt (men muligens apokryf) historie skal Irving Berlin ha skrevet «White Christmas», mens han satt ved en swimmingpool i Phoenix, Arizona
   (Dagens Næringsliv 03.03.2014)
overført
 tvilsom
 | jf. apokryf
SITATER