Søk

aspekt

aspekt 
substantiv
BØYNINGet; aspektet, aspekter
UTTALE[aspe´kt]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin aspectus 'syn, blikk', perfektum partisipp av adspicere 'se på'; av ad og specere 'se'
BETYDNING OG BRUK
astronomi
 stilling som to bevegelige himmellegemer til en bestemt tid inntar i forhold til hverandre på himmelkulen, sett fra et tredje himmellegeme, særlig fra Jorden
1.1 
i flertall
 
aspekter
sjelden
 planetkonstellasjonenes (slik som de er angitt i almanakken) innvirkning (særlig på været)
; varsler
SITATER
 • fiskeriets spending var altfor stor til at jeg kunde agte paa himmelens aspekter
   (Nicolai Ramm Østgaard: En Fjeldbygd 99 1852)
 • luften om ham kryr av illende blanke aspekter som driver, driver og slukkes smått om senn
   (Carl Vestaberg: Rev 52 1929)
UTTRYKK
gjøre aspekter til
overført, sjelden
 gjøre mine til
; signalisere
 • [hun] gjorde gang paa gang aspekter til at ville flyve sin vei
   (Jacob B. Bull: Folkelivsbilleder II 240 1904)
1.1.1 
sjelden
 utsikter
SITAT
 • bakke op og bakke ned hele bugten bortigjennom – det var dagens hyggelige aspekter
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 441 1903)
sjelden
 magisk tegn
SITAT
 • efterpå ripet han inn nogen aspektrer i veden
   (Regine Normann: Nordlandsnatt 128 1927)
   | på en pil han hadde spikket for å hjelpe en som var i ferd med å miste vettet
språkvitenskap
 måte å oppfatte en handling eller situasjons interne tidsforløp på, særlig om den betraktes som vedvarende eller avsluttet
EKSEMPLER
 • perfektivt og imperfektivt aspekt
 • i polsk og andre slaviske språk markeres aspekt ved egne former av verbet
3.1 
språkvitenskap, særlig i sammensetninger
 verbformer, verbbøyning som uttrykker verbalhandlingen sett fra dette synspunktet
EKSEMPEL
 • norsk har ikke aspekt (som egen bøyningskategori)
foreldet
 utseende
; preg
SITAT
 • selv den utallige menneskemasse … formaar ikke at give stedet en aspect af vedvarende liv og beboelse
   (Andreas Munch: Billeder fra Nord og Syd 144 1849)
4.1 
litterært
 side, omstendighet (ved sak, spørsmål e.l.)
EKSEMPEL
 • sakens juridiske aspekter
SITATER
 • de aspekter af tilværelsen, som kommer i betragtning ved skatteligningen
   (Verdens Gang 1897/32 Nils Kjær)
 • en tilfredsstillende løsning på atomansvarsproblemet er det mest presserende aspektet ved ikke-sprednings-problemet
   (Samtiden 1965/591)
 • Aftonbladet understreket det [rituelle] aspektet ved selvmordet
   (Torgrim Eggen: Gjeld 226 1992)
 • vi tvilte ikke på fundamentale aspekter ved vår tilværelse eller eksistens
   (Torgrim Eggen: Jern LBK 2010)
 • utroskap … hadde et religiøst aspekt
   (Jan Kjærstad: Jeg er brødrene Walker LBK 2008)
 • hele den menneskelige tilværelse i alle dens aspekter og avskygninger
   (Stig Sæterbakken: Dirty Things LBK 2010)