Søk

astrologi

astrologi 
substantiv
BØYNINGen; astrologien
UTTALE[astrologi:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk astrologia 'stjernekunnskap'; se astro- og -logi
BETYDNING OG BRUK
læren om en mulig sammenheng mellom himmellegemenes bevegelser og begivenheter på jorden
SITATER
  • [Tycho Brahe] drev i sine yngre år med astronomi, senere med alkymi og astrologi, det siste mer innbringende enn astronomien
     (Vera Henriksen: Klangen av en lutt 330 2001)
  • astrologien … har alt det man forventer av en vitenskap: En omfattende faglitteratur, årelange utdannelser, uhyre kompliserte formler og ligninger, tidsskrifter og flere retninger som innbyrdes strider om hvordan forskjellige ting skal tolkes
     (forskning.no 13.03.2003)
  • den grunnleggende tankegangen i astrologien er at planetenes og stjernenes bevegelser og sykluser korresponderer med tilsvarende bevegelser og sykluser i alt liv på jorden
     (astrologiforening.no 2014)