Søk

båt

båt 
substantiv
BØYNINGen; båten, båter
UTTALE[bå:t]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt bátr, av uviss opprinnelse, muligens fra gammelengelsk bāt, eller fra gammelfrisisk *bāt, eller et hjemlig ord
BETYDNING OG BRUK
mindre fartøy til å ro eller til å drive frem ved hjelp av seil eller (liten) motor
SITATER
 • der var bare få mænd på båden
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 192 1872)
 • han var ude i båd
   (Henrik Ibsen: Vildanden 83 1884)
 • overført
   
  og sagtens kan jeg få losset båden for denne dovriske levemåden
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 79)
   | få skilt meg med
 • Anna later til å trives i båt
   (Ragnhild Nilstun: For kjærlighets skyld LBK 2002)
 • han stod bak i båten, bøyd over motoren
   (Geir Pollen: Når den gule solen brenner LBK 2002)
 • de eldste rodde båten
   (Ørnulf Hodne: Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)
 • på en sjø laget av speil seilte båter rundt i besynderlige sirkler [i utstillingsvinduet]
   (Fredrik Skagen: En by som ingen ainnen LBK 2004)
 • båten drev innover mot bredden
   (Unni Lindell: Mørkemannen LBK 2008)
UTTRYKK
ro ens båt
holde takt ved roing
 | jf. ens
 • hun kunde ikke ro ens baad
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 21)
til båts
med båt
; ved hjelp av båt
 • kulden og den friske luft var afløst af taage og søle, motiver nok til at fare til baads istedetfor at traske paa sine ben
   (Den Constitutionelle 05.11.1843/1/2 P.Chr. Asbjørnsen)
 • jeg forlod præstegaarden tilbaads
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 379)
 • selskabet havde … naaet frem tilbaads paa Bygdin
   (Halfdan Kjerulf: Av hans efterladte papirer 1847–1868 224)
 • [de var] kommet derop [dvs. til Kautokeino] tilbaads fra kysten af
   (Jens Andreas Friis: Lajla 5)
være i samme båt
være i samme (utrygge) situasjon
; ha felles interesse
 • i Amerika har den felles fare ført grossistene og kjøbmennene sammen. Den har gitt dem forståelsen av at de er i samme båt
   (Aftenposten 1930/12/1/4)
 • det hadde vært så interessant, så trøsterikt å treffe andre i samme båt som hun selv
   (Ebba Haslund: I mangel av sverd 136 1995)
 • de [var] fremdeles i samme båt, uten andre til å ta vare på seg enn hverandre
   (Stig Sæterbakken: Sauermugg 170 1999)
gi på båten
 (omdannelse av nederlandsk, nedertysk bot geven, grunnbetydning 'gi (fire) tau')
uformelt
 la fare
; oppgi
helt under båten
muntlig, især i sportsjournalistikk
 på et nivå langt under det forventede
; svært dårlig
 • Sandakers forsvar spilte helt under båten
   (Verdens Gang 02.08.1948/8)
 • Ungarn var helt under båten og tapte overraskende klart for Tyskland i håndball-EM tirsdag
   (NTBtekst 12.12.2006)
 • en politisk modenhet helt under båten
   (Dagbladet 03.11.2008/42)
åpen båt
1.1 
EKSEMPEL
 • gå i båtene
SITAT
 • i bådene ned!
   (Henrik Ibsen: Digte 95 1875)
fartøy
; skip
EKSEMPEL
 • de tok båten til Stavanger
SITATER
 • en av de nærmeste dager går siste båt fra Advent Bay i denne sæsong
   (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1930/241/5/5)
 • om bord på båten måtte de stå i lange køer for å få mat
   (Britt Karin Larsen: Før snøen kommer LBK 2012)
2.1 
metonymisk
 personer som er om bord på slikt fartøy
EKSEMPEL
 • hele båten var i opprør
SITAT
 • innimellom blinket det fra signallamper, men foreløpig viste ingen av båtene interesse for øya hvor de var
   (Arnfinn Haga: Nødlanding LBK 2010)
del som appelsin, hvitløk e.l. naturlig spaltes opp i
; lignende del skåret av frukt eller grønnsak
EKSEMPEL
 • dele en appelsin (opp) i båter
SITATER
 • honningmelon skåret i båter
   (Wenche-Britt Hagabakken: Zürich 186 2006)
 • Søren tok en båt og ga klementinen videre
   (Vigdis Hjorth: Arv og miljø 140 2016)