Søk

bety

bety 
verb
BØYNINGbetyr, betydde eller betød, betydd, betydning
UTTALE[bety:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av be- og tyde; etter middelnedertysk bedūden; jf. tysk bedeuten
BETYDNING OG BRUK
være uttrykk for et bestemt (tanke)innhold
; betegne
; ha samme mening som
EKSEMPLER
 • jeg vet ikke hva «filantropi» betyr
 • «Wonne» betyr «glede» på tysk
SITATER
 • her står «Menu» det betyder spiseseddel
   (Henrik Ibsen: Vildanden 61 1884)
 • varg? Det betyder jo en ulv, det
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 25 1895)
 • blåt betyder nej; hvidt betyder ja
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 169 1882)
 • flere forskere … mener at -log betyr laug eller bad
   (Bergljot Solberg: Jernalderen i Norge 173 2000)
1.1 
være tegn på
EKSEMPLER
 • firkløver betyr lykke
 • grønt lys betyr at du kan gå over gaten
SITATER
 • oldingen, hvis vink betøde, naar med fingeren han tyssed, at den lille sov
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter III 482)
 • tre gange har den [fylgjen] vist sig for mig; det betyder at jeg visselig skal dø inat
   (Henrik Ibsen: Hærmændene på Helgeland (1873) 121)
 • et skudd – en kanon? … Hvad betød det?
   (Johan Bojer: Samlede verker IV 158)
 • det surkler i rørene. Det betyr at dusjen er i orden
   (Marit Opeide: Øyeblikk av øst LBK 2008)
være det samme som
; svare til
; innebære
; medføre
EKSEMPEL
 • hva skal dette bety?
   | også brukt som irettesettelse
SITATER
 • der var megen dissents om det, at «skud var faldt» betød, at «skud var vexlet»
   (Halfdan Kjerulf: Av hans efterladte papirer 1847–1868 284)
 • for hende havde den [vinteren] betydt evigheden
   (Sigbjørn Obstfelder: Skrifter I 106 1917)
 • [han] brumlede noget, som skulde betyde sang
   (Vilhelm Krag: Isaac Seehuusen 39 1900)
 • hvad er dette for noe? Hvad skal dette bety …
   (Helge Krog: Blåpapiret 81 1928)
 • Franks erkjennelse av sin legning betød et brudd med menigheten
   (Ragnhild Magerøy: Risens hjerte 36 1987)
være viktig eller betydningsfull
; ha verdi
; spille en rolle
; ha å si
EKSEMPLER
 • familien betyr alt for meg
 • han har betydd mye for landet
 • de som betyr noe i norsk kulturliv
 • det eneste som betyr noe for ham, er å føle seg fri
SITATER
 • en liten uregelmæssighet betydde intet
   (Knut Hamsun: Segelfoss By I 197 1915)
 • [hun kunne] gjøre sig ringe som om det hun syntes ikke betydde noget
   (Knut Hamsun: Rosa 114 1908)
 • tænke på hvad navnet John Gabriel Borkman havde at betyde før i tiden!
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 9 1896)
 • den gamle embedskultur, slegtskulturen som engang betød noe
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 223 1919)
 • Torkild visste ikke riktig selv, naar det var, at Rose hadde begyndt at bety noget i hans liv
   (Sigrid Undset: Vaaren 54 1914)
 • vi gikk der [på Karl Johan] snørrviktige og betydde nogen ting
   (Sven Elvestad og Per Krohg: 13 mennesker 118 1932)
 • nå hadde hun fått venner som kom til å bety meget for henne
   (Tordis Ørjasæter: Menneskenes hjerter 108 1993)