Søk
bo 
verb
BØYNINGbor, bodde, bodd
UTTALE[bo:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
trolig dansk form bo, av gammeldansk bo, tilsvarer norrønt búa, jf. formen bu; se bu
BETYDNING OG BRUK
mest om personer
 ha sitt (faste) tilhold, ha hjemmet sitt (på et sted)
EKSEMPLER
 • bo i byen
 • bo på landet
SITATER
 • der bode en underlig gråsprængt en på den yderste nøgne ø
   (Henrik Ibsen: Digte 84 1875)
 • jeg bor ikke længer på hotellet
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 12 1888)
 • tænker De at bli’ boende her al Deres tid?
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 21 1888)
 • absolutt brukt, uten objekt
   
  mine venner, merk jer mit gyldne ord, et ord saa klingende rigt: Jeg bor!
   (Olaf Bull: Digte 20 1909)
 • dialektalt
   
  Tørgrim sa … at Herman ikke har mer rett til å bu i Skaget enn en taterfant
   (Mikkjel Fønhus: Under Skagsnuten 29 1973)
 • absolutt brukt, uten objekt
   
  alt slikt bekymrer ikke Doffen. Han bor, og det er det viktigste
   (Peter Bendow: Med egen inngang 14 1933)
 • jeg burde se meg om etter et annet sted å bo
   (Olav Angell: Oslo ved midnatt LBK 1997)
 • [han] hadde ikke begrep om hvor lenge han egentlig hadde bodd hjemme hos sine foreldre
   (Ketil Bjørnstad: Fall LBK 1999)
 • han [viste] seg ikke i det hele tatt, han som pleide å bo i det vinduet
   (Roy Jacobsen: Vidunderbarn 119 2009)
UTTRYKK
bo seg inn
 | bo seg til
muntlig
 bli vant til å bo et sted
; finne seg til rette på en ny bopel
 • vi får bo oss inn
   (Line Baugstø: Regntid 83 2010)
 • det er noe bra med å bo seg til i et hus og se hvilke behov man har etter hvert
   (Dagbladet 12.09.2010/del 2/20)
boende mann
 (etter norrønt búandi maðr)
arkaiserende
 • det var den største stue hun hadde set boende mand eie
   (Sigrid Undset: Husfrue 7 1921)
bygge og bo
litterært, overført
 oppholde seg (hos eller på)
; være (hos eller på)
SITATER
 • ingen onde får bo hos deg [Gud]
   (Sal 5,5)
 • hos [Gud] bor lyset
   (Dan 2,22; 2011: har lyset sin bolig)
 • loven sidder på knivens spids og retten på galgen bor
   (Henrik Ibsen: Digte 136 1875)
 • ingen fare bag dets [tempelets] mure bor
   (Henrik Ibsen: Catilina 27 1875)
 • et aroma, som i plantens indre bor
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 94 1873)
overført, om egenskap
 finnes (hos eller i en person)
SITATER
 • der bor trold i Dem
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 140 1892)
 • Fennefos [skulle] indbydes til en snevrere kreds af … brødre og søstre, forat det kunde aabenbares, hvad der boede i ham
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 203 1882)
 • kanske der alligevel bor noget i den kroppen
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 155 1884)
 • hun har vist en sårbarhet som han naturligvis vet bor i henne selv om den sjelden vises
   (Jon Michelet: Den frosne kvinnen LBK 2001)