Søk
bord 
substantiv
BØYNINGet; bordet, bord
UTTALE[bo:r]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt borð, grunnbetydning 'planke, fjel', betydningen '(spise)bord' har utviklet seg av flertallsformen (idet møbelet har bestått av flere planker); beslektet med bord (substantiv, maskulinum)
BETYDNING OG BRUK
bygningsfag, snekkerfag
 langt trestykke (tynnere enn planke) saget av en tømmerstokk på langs
 | ifølge Norsk standard i dimensjoner fra 12 x 98 mm til 32 x 225 mm
EKSEMPLER
 • høvlede og uhøvlede bord
 • bordene i gulvet
SITAT
 • ferdigsagede bord i lyse stabler
   (Vigdis Hjorth: Gjennom skogen 64 1986)
skipsside
 | jf. babord, styrbord
SITATER
 • hvalroskjød og uflaaede hvalrosser gik fra borde til borde
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 230 1903)
   | fra den ene skipssiden til den andre
 • hækjollen lagde netop tilborde [på gamle «Juno»]
   (Jonas Lie: Samlede Digterverker II 75)
UTTRYKK
legge fra borde
 (med gammel dativ av bord)
legge fra skipet
 • da den [båten] for anden gang lagde fra borde med resten af folkene, sank vraget
   (Jonas Lie: Rutland 84 1880)
gå fra borde
 (med gammel dativ av bord)
1 
gå i land fra båt, skip
 • jeg gikk fra borde i Fredrikstad og tok toget til Oslo
   (Gunnar Larsen: Bull 120 1938)
 • landgangen ble senket, noen passasjerer stod utålmodige i døråpningen og ventet på klarsignal til å gå fra borde
   (Karl Ove Knausgård: Min kamp 5 389 2010)
2 
overført
 slutte i en ledende stilling
 • amerikanernes tillit til sin regjering er halvert siden Bill Clinton gikk fra borde
   (bi.no (Handelshøyskolen BI) 17.01.2008)
legge roret i borde
 (med gammel dativ av bord)
dreie rorpinnen (eller rattet) lengst mulig til den ene siden
løpe til borde
 (med gammel dativ av bord)
sjømilitærvesen, om kanon
 løpe frem i skuddstilling etter rekylen
ligge bord om bord
om skip
 ligge side om side
innen borde
 (med gammel dativ av bord)
litterært
 innenbords
om bord
over bord
møbel som består av en vannrett plate på ben eller annet understell
EKSEMPLER
 • trebord, marmorbord, plastbord
 • spisebord, nattbord, skrivebord, langbord, hagebord
 • biljardbord, bordtennisbord
 • bord og stoler
SITATER
UTTRYKK
slå i bordet (til noen)
forlange å bli adlydt uten videre diskusjon (som trussel om å bruke maktmidler)
 • o, var jeg velstandsmand … jeg skulde slå i bordet til den hele verden
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 128 1873)
 • slå i bordet når bilforhandleren prøver å unndra seg garantiansvaret
   (Motor 2006/nr. 6 LBK)
slå i bordet med noe
ha, bruke noe som sterkt argument
 • teknisk tegner helt etter boken kan han kanskje ikke slå i bordet med at han er, men ingen har den bredden i kartforståelse som han har
   (Pål Gerhard Olsen: Manndomsprøven LBK 1997)
 • problemet at jeg ikke har noen papirer å slå i bordet med. Derfor angrer jeg på at jeg ikke fullførte utdannelsen
   (Norsk golf 2004/5 LBK)
banke i bordet
bordet fanger
1 
kortspill
 utspilt kort må ligge
 • overført
   
  det er det nye tidehverv at forstanden er død. Bordet fanger ikke lenger
   (Jens Bjørneboe: Under en hårdere himmel 152 1957)
2 
overført
 gjort er gjort
; sagt er sagt
 • det er for sent å søke omplassering. Bordet fanger
   (Terje Stigen: Monolitten LBK 1988)
komme på bordet
overført
 fremme til vurdering, forhandling e.l.
 • et nytt forhandlingsforslag er kommet på bordet
 • forslaget om å besøke farmoren kommer på bordet
   (Eivind Hofstad Evjemo: Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet LBK 2012)
legge (noe) på bordet
overført
 bidra med (noe)
 • spekulasjonenen er … i gang, og flere teorier er lagt på bordet
   (Eivind Buene: Allsang LBK 2012)
 • [lederen av Europa-programmet] mener landene i nord må legge penger på bordet så EU-land i sør bedre kan håndtere innvandrerstrømmen
   (morgenbladet.no 24.04.2015)
legge (alle) kortene på bordet
overført
 fortelle sine planer
; tilstå
 • en gjeng ungdommer tas av politiet, … noen av dem legger kortene på bordet, mens andre i gjengen blånekter
   (Cecilie Høigård: Gategallerier LBK 2002)
legge pengene på bordet
betale kontant
drikke noen under bordet
skjenke noen full (så vedkommende faller av stolen)
 • et par norske studenter havde slaaet sig sammen om at drikke ham under bordet
   (Lorentz Dietrichson: Svundne Tider I 176 1896)
gjøre rent bord
1 
spise alt som er satt frem
2 
muntlig
 vinne alt
 • rekruttene gjorde rent bord med 6 førsteplasser
   (skytterlag2.no 22.04.2012)
over bordet
i samtalens løp
; direkte
 • dette kan ikke avgjøres over bordet
 • forslaget kom rett over bordet, helt uten at LO-ledelsen var informert på forhånd
   (Torstein Tranøy: Vallas fall 134 2007)
betaling under bordet
ekstrabetaling utenom den oppgitte (for utført arbeid, ved salg av gård, leilighet, tomt e.l. når (salgs)inntekt skal unndras beskatning)
 • Farmand 1958/22/11/1
sette fot(en) under eget bord
1 
stifte eget hjem
2 
overført
 • naar spareren sparer penger, saa er det for aa bli rik, sette foten under eget bord, kjøpe sig en kanon og byne for sig selv
   (Erling Winsnes: Veien vi ikke gaar 2 1926)
 • [svenskene] har sat fod under eget bord og har, nationalt, intet udestaaende med noget andet folk under solen, – og det giver selvfølelse
 • barnet havde nu sat foden under eget bord, den sidste af dets fem fædre kunde gaa
   (Lorentz Dietrichson: Svundne Tider IV 130 1917)
   | om Kunstindustrimuseet og de siste fem formennene
3.1 
møbel av denne art bestemt til å spise ved
; spisebord
EKSEMPLER
 • dekke (på) bordet
 • ta av bordet
 • bestille, reservere bord (på restaurant)
SITATER
 • en engelskmand skal engang .. have prøvet at tømme den [en stor pokal], men være falden under bordet førend han havde synket de 2/3 af indholdet
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 237)
 • sidde ved et godt besat bord i en lykkelig familiekreds
   (Henrik Ibsen: Vildanden 137 1884)
 • frue, bordet er dækket
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 126 1879)
 • nu står maden på bordet
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 178 1888)
 • du skal dog ha’ tak alligevel, Gregers, at du bad mig til din fars bord
   (Henrik Ibsen: Vildanden 9 1884)
 • ved bordet kunde vi kanske bedre tale om vore anliggender
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 75 1874)
 • dekke et fint bord
   (Helga Flatland: En moderne familie 38 2017)
UTTRYKK
Herrens bord
alteret (hvor man nyter nattverden)
gå til bords
 | sette seg til bords
 (med gammel genitiv av bord)
gå til, sette seg ved bordet for å spise
; starte måltidet
 • Alma slo vannet av potetene, og så kunne de alle sammen sette seg til bords
   (Gaute Heivoll: Før jeg brenner ned 54 2010)
sitte til bords
 (med gammel genitiv av bord)
sitte ved bordet for å spise
 • jf.
   
  min onkel, agent Nielsen, var meget hæftig, og naar han blev opbragt temmelig brutal, især hvis han havde, som man kalder det, siddet godt til bords
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 197)
   | fått mye å drikke
 • fordommer mot å sitte 13 til bords eller å se svarte katter gå tvers over veien
   (Stein Ståle: Åndemasken 5 1943)
ha (noen) til bords
 (med gammel genitiv av bord)
ha som borddame eller bordkavaler
 • tante Ragna, som han har til bords, begynner å bli svært så innskrenket. Han kan bare snakke med henne om grøten, om de helt nære ting
   (Pål Gerhard Olsen: Pinse LBK 2003)
ta til bords
 (med gammel genitiv av bord)
føre sin borddame til hennes plass
føre til bords
 (med gammel genitiv av bord)
føre sin borddame til hennes plass
 • Ibsen førte hende [Camilla Collett] tilbords og overrakte hende blomster
   (John Paulsen: Reisen til Monaco 15 1909)
gå fra bordet
 | foreldet stå fra bordet
avslutte måltidet
spise ved noens bord
ha kosten hos noen
bord og seng
 (etter latin mensa et torus, brukt om fullt ekteskapelig fellesskap; om uttrykket skilles fra bord og seng jf. latin separatio quoad mensam et torum)
 • dele bord og seng
   | leve sammen som ektefolk
 • skilles fra bord og seng
   | separeres
komme til dekket bord
få alt tilrettelagt for seg
(ikke) mitt bord
1 
(ikke) det bordet jeg, servitøren, har ansvar for
2 
overført
 (ikke) innenfor mitt ansvarsområde
 • alt som het litteraturhistorie og biografi var mitt bord i avisen
   (Philip Houm: Kjærlighet og kamp 125 1986)
3.2 
muntlig
 saksområde
; ansvarsområde
; arbeidsfelt
 | (egentlig sak(er), oppgave(r) som blir lagt på ens arbeidsbord)
EKSEMPEL
 • statsministeren har nå fått saken på sitt bord
3.3 
del av maskin (f.eks. høvelmaskin eller boremaskin) som arbeidsstykke festes på
3.4 
mer eller mindre horisontalt, utstrakt panel
3.5 
kortspill, i bestemt form entall
 utlagte kort som er med i spillet
EKSEMPEL
 • bordet kom inn, og en liten kløver ble spilt
mat, måltid servert på, inntatt ved slikt bord
; taffel
 | jf. koldtbord
SITATER
 • et godt bord likte han bedst af alt her i verden
   (Thomas Krag: Ada Wilde 14 1896)
 • [jeg skal] få læst lidt af dette igennem før bordet
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 73 1879)
 • [han gikk] strax efter bordet
   (Alexander L. Kielland: Garman og Worse (1899) 251)
 • efter bordet blir de gamle ført ut av huset til en liten vandring paa marker og enger
   (Knut Hamsun: Børn av Tiden 136 1913)
 • overført
   
  [analfabeter] lever av smulene fra de lesekyndiges bord
   (Wilhelm Munthe: Boknåm 8 1943)
UTTRYKK
bordets gleder
mat, drikke (og hyggelig samvær)
heve bordet
ha åpent bord
la gjester komme ubudne til måltider
; stadig ha gjester
4.1 
metonymisk
 de personer som deltar i et slikt måltid
SITAT