Søk

busk

busk 
substantiv
BØYNINGen; busken, busker
UTTALE[busk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fellesgermansk; av en germansk rot *bus 'svulme', jf. svensk, dansk buske, tysk Busch, engelsk bush; beslektet med baus; i denne betydningen etter engelsk bush
BETYDNING OG BRUK
botanikk
 flerårig plante med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen
EKSEMPEL
 • trær og busker
SITATER
 • en liden højde med busker og lyng
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 27)
 • en klynge af levende hegn, af trær og busker
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 172 1896)
 • [der] kunde ligge en fiende bag hver busk
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 249)
 • i Holmestrand var våren i full anmarsj. Løvtrærne sto lysegrønne og frodige, flere av trekkfuglene var kommet og drev travelt med sitt i busker og kratt
   (Gert Nygårdshaug: Eclipse i mai 7 2015)
 • [han] kastet sigarettstumpen inn blant noen busker
   (Unni Lindell: Mørkemannen LBK 2008)
UTTRYKK
ha hus under/i hver busk
kunne slå seg ned, overnatte, holde til hvor som helst ute i det fri
 • «Nu har jo jeg hus i hver busk …,» sagde haren; «men jeg har saa ofte sagt om vinteren, at lever jeg til sommeren, saa bygger jeg mig et hus»
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke-Eventyr (1871) 2)
muntlig
SITAT
 • buska vaier på Vest-Vika-bygg
   (Arbeiderbladet 1958/219/3/2–3)
sjelden
SITAT
 • [han hadde kommet] rett fra busken og var vant til å gå på jakt
   (Verdens Gang 1950/292/10/6)