Søk
by 
verb
BØYNINGbyr, bød, budt, i denne betydningen buden
UTTALE[by:]Uttale-veiledning
VARIANTbyde
ETYMOLOGI
av norrønt bjóða, jf. tilsvarende dansk form byde, av gammeldansk biuthæ
BETYDNING OG BRUK
gi (noen) befaling (om noe)
; pålegge (noen å gjøre noe)
 | jf. påby
SITATER
 • byd ham gå ind i hulen og brydes med løverne
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 50 1873)
 • der er en lov, som byder, agt dit lands behov
   (Henrik Ibsen: Brand 216 1885)
 • hustru er jeg; tør du byde, skal jeg bøje mig og lyde
   (Henrik Ibsen: Brand 126 1885)
 • han tar sverd og skjold og byder Ulvar gjøre det samme
   (Sigrid Undset: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 165 1909)
 • [legene] bød meg å holde sengen sommeren ut
   (Karsten Alnæs: Bakenfor alle farger LBK 2008)
 • det måtte være den tilgivende og kjærlige Gud som bød henne å handle
   (Toril Brekke: Gullrush LBK 2008)
UTTRYKK
by menn ut
om forhold i norrøn tid
 befale folk å møte til leidang
 • [Olav Tryggvason] lader byde mænd ud
   (Gustav Storm (oversetter): Kongesagaer side 214 1900)
by til leidang
 | by ut leidang
1.1 
i presens partisipp
 
bydende
 befalende
; myndig
SITATER
 • det sikre bydende kommandoord
   (Henrik Ibsen: Digte 188 1875)
 • [kanselli]raaden vinkede utaalmodig og bydende
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger I 184)
 • der var noget bydende i stemmen
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 71 1919)
 • jeg løfter armene mot orkesteret og sender et bydende blikk rundt
   (Eivind Buene: Enmannsorkester LBK 2010)
1.2 
ha makt og myndighet (over)
; befale (over)
SITATER
UTTRYKK
by og råde over (noen)
ha makt og myndighet over (noen)
1.3 
foreldet eller arkaiserende
 oppfordre til
SITAT
 • Eders husbond bød os at korte tiden med at melde om gammelt og kært
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 27 1883)
litterært
 fremføre (en hilsen)
; hilse
EKSEMPEL
 • by velkommen
   | ønske velkommen
SITATER
sette frem
; rekke
; tilby
EKSEMPLER
 • maten ble budt omkring
 • by til bords
 • han bød henne en stol
SITATER
 • intet træ bød ly
   (Nicolai Ramm Østgaard: Fra Skov og Fjeld 97 1858)
 • han bød forlig
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 63 1872)
 • stort vederlag må I byde, skal I veje tabet op
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 68 1872)
 • hvad kår har du at byde
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 53)
 • byd faer din drikke
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 102)
 • så vidt er det altså kommet. Sligt vover man at byde mig i mit eget hus!
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 111 1874)
 • det vi byder vore badegæster er en permanent forgiftelse
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 66 1882)
 • af livets lykke bydes mig med fulde hænder
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 182 1886)
 • jeg kunde da umulig by’ hende rent småborgerlige omgivelser
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 64 1890)
 • tør jeg byde Dem min arm?
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 400)
 • fra baade Lüders og Ristings skulde jeg byde dig bredslæde mor
   (Jonas Lie: Faste Forland 149 1899)
 • [hun] bringer ny chokolade, byr om
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker I 96)
 • han bød drammer rundt af en lommelærke
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger I 88)
 • man maa jo ta tiltakke med, hvad der bys!
   (Bernt Lie: Mot Overmagt 28 1907)
 • det gik i døren: min værtinde kom og bød mig mere té
   (Knut Hamsun: Sult 63 1890)
 • røde bær hun bød mig af haanden
   (Sigrid Undset: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 31 1909)
 • Jørn sa at lefsene var nydelige og takket ja til mer kaffe hver gang han ble bydd
   (Hilde Stålskjær Osen: Vi bare kjører, så ser vi 35 2018)
UTTRYKK
takk som byr
mest muntlig, som svar på et tilbud, en innbydelse
 • «Du faar gaa ind saa længe; du kan være baade sulten og tørst …» «Tak som byder, far,» sagde Isak
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 57 1879)
 • – Takk som byr, men vi rødder opp sjøl der vi kommer ifra
   (Adelheid Seyfarth: Misjonærene LBK 2008)
hva byr du meg?
muntlig, som uttrykk for overrasket indignasjon
 hva gir du meg (for det)?
 | se gi
 • hvor er det blitt av alle de kultiverte radiostemmene?… forleden annonserte han Sæveruds Rondo kapprissiåså, hva byr du meg
   (Per Qvale: Trabant 228 2013)
må jeg by deg/dere (noe)!
muntlig
 hva gir du, dere meg (for det)!
; hva sier du, dere (til det)!
by frem
vise, legge frem noe (til salg)
 • losen [torde ikke] by varene fram for salg etter krigen
   (Kjell Ola Dahl: Mannen i vinduet LBK 2001)
 • [jeg] så henne by frem kinnet sitt til en høy ung mann
   (Chris Tvedt: Dødens sirkel LBK 2010)
by til
1 
arkaiserende
 tilby
2 
dialektalt eller arkaiserende
 gjøre seg klar til
; begynne
; prøve på
 • han bød til at slaa og dænge hende
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 283 1879)
 • ingen mand hadde to ganger budt til at si imot Lavrans i Jørundgaard
   (Sigrid Undset: Husfrue 33 1921)
(ha å) by på
overført
 kunne tilby, gi
 • en halvstor by, som ingen glæde havde at by på, men bare fornøjelser
   (Henrik Ibsen: Gengangere 144 1881)
 • en sjømand, som ikke har videre at byde paa endnu
   (Jonas Lie: Gaa paa! 259 1882)
 • landet havde [ikke] mere at byde paa end havet
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 93 1903)
 • en natur som var så kraftfull at den knapt kunne by på en likegyldig dag
   (Ketil Bjørnstad: Fall 75 1999)
3.1 
refleksivt
 
by seg
om gunstig anledning
 melde seg
; inntreffe
SITATER
 • [rett til] at træde tilbage, når der byder sig en lejlighed til bedre dage
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 252)
 • alle de leiligheder, som havde budt sig
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 299 1884)
 • han har … tatt hjelpen som bød seg som en selvfølge
   (Kari Bøge: Komponisten LBK 2008)
 • anledningen hadde ikke budt seg
   (Lars Mytting: Svøm med dem som drukner 406 2014)
UTTRYKK
by seg (frem)
1 
(uoppfordret) si seg villig til noe
 • jeg byder mig frem som eders håndgangne mand
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 121 1872)
2 
muntlig
 vise seg (seksuelt) villig
 • æn kvinfolkene da? … Så utringet de kommer. Rigtig byr sig!
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede digter-verker IX 327)
 • naken bød hun seg frem
   (Line Baugstø: Skulle du komme tilbake 113 2000)
 • han spilte og flørtet og bød seg fram for gjestene
   (Vigdis Hjorth: Snakk til meg LBK 2010)
by seg til
si seg villig til (å gjøre noe)
; tilby seg
3.2 
litterært, særlig om å yte motstand
 gi
SITATER
UTTRYKK
by imot
yte motstand
 • kun skade, at føret bød slig imod
   (Otto Sverdrup: Nyt Land I 268 1903)
by imot
vekke ubehag, motvilje hos (noen)
 • den fete grøten bød imot
 • det byr meg imot å smigre
 • det er noen som vil tvinge i henne mat som byr henne imot
   (Karsten Alnæs: Trollbyen 104 1994)
 • jeg har gått i horegater før, det byr meg imot mer enn det pirrer
   (Tove Nilsen: Lystreise 122 1995)
særlig om auksjon
 tilby (en sum penger for noe)
EKSEMPEL
 • han bød 100 kroner for klokken
SITATER
UTTRYKK
by (noen) opp
ved overbud drive (noen) til å forhøye budene
 • de moret seg med å by ham opp på auksjonen
 • majoren og løitnant Wallace [satt] endnu ved [kortspillet] schervenselen og bød hinanden op og lurte hinanden
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger I 21)
by noe opp
ved stadig høyere bud få prisen til å stige (særlig på en auksjon)
by over noen
komme med høyere bud enn en annen
 • da auktionen kom, begyndte snedkeren at byde, men Kathinko bød over hver gang
   (Vilhelm Krag: Fra det blaa bryggerhus 45 1911)
innby
; invitere
 | jf. be
SITATER
 • den ungdom, som kanske ikke var buden paa bal
   (Morgenbladet 27.04.1839/2)
 • [slåsskjempen] Grim … kom nu selvanden, og var ei buden
   (J.S. Welhaven: Samlede verker II 144)
 • tante Amela har buden mig ind til sig for ivinter
   (Ragna Hørbye: Novelletter 61 1885)
 • datteren er buden til at være hos os en stund i sommer
 • hvordan han er kommen dit? Jo, der fins fadæser, folk begaar af finhet! Vit, han er buden, læser!
   (Olaf Bull: Oinos og Eros 39 1930)
 • Edle er ikke buden i Sissels bryllup. Men de to jentene er fremdeles nære venninner
   (Bergens Tidende 19.08.1993/23)
 • han var buden til klokka 19
   (Dag Solstad: Professor Andersens natt 19 1996)
UTTRYKK
by til gjest
innby (noen)
; invitere (noen)
 • kejserens udsending … bød ham i kejserens navn til gæst
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 112 1873)
by på noe
be, innby (noen) til å nyte noe sammen med seg
 • by noen på en bedre middag
 • by på vin og kaker
 • jf. også
   
  jeg byr dig op paa noget stort
   (Jonas Lie: Faste Forland 57 1899)
 • jeg førte ham bort til en kneipe og bød på øl
   (Kurt Aust: Kongefrykt 56 2004)
by på seg selv
vise frem, la andre ta del i, ha glede av ens vesen og væremåte
 • jeg liker jo folk som byr på seg selv
   (Stig Aasvik: Indre anliggender LBK 2012)
 • den postmoderne offentligheten, kravene om at politikere måtte by på seg selv, og sitt privatliv på toppen av den politiske agendaen
   (Mette Anthun og Kari Birkeland: Emmas avec LBK 2012)
 • hun [tok] meg opp i sin seng og bød på seg selv, som folk sier nå
   (Tom Lotherington: Som en sky på himmelen 18 2018)
by opp til dans
engasjere (noen) til dans
 • hun mindtes sit besvær med Adam … for at faa ham til at by dem [pikene] op til dans
   (Nini Roll Anker: Huset i Søgaten 31 1923)
 • jf.
   
  vorfor takket hun ikke da onkel Thorvald bød henne op – hun som var så glad i å danse
   (Tilla Valstad: Teodora kommer hjem 60 1935)