Søk

byløper

byløper 
substantiv
ETYMOLOGI
trolig omdannelse påvirket av by av dansk biløber 'underordnet tjenende person', sammensatt av bi-, se bi-, og løber; se løper, etter tysk Beiläufer
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold i Bergen
 yngste stuedreng på Bryggen