Søk

døgn

døgn 
substantiv
BØYNINGet; døgnet, døgn
UTTALE[døin]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt dǿgn; jf. døger
BETYDNING OG BRUK
tidsrom på 24 timer (regnet fra midnatt til midnatt)
 | jf. dag
EKSEMPLER
 • båten var over et døgn forsinket
 • den mørkeste tiden av døgnet
 • han arbeider opptil 16 timer i døgnet
   | i løpet av et døgn
 • de siste døgns begivenheter, hendelser
SITATER
 • så holdt han lag tre døgn tilende
   (Henrik Ibsen: Brand 18 1885)
 • paa tredje døgn sat I her ensom som en munk
   (Hans E. Kinck: Den sidste gjest 196 1910)
 • de sitter vakt ved sengen [til den syke] hele døgnet
   (Finn Skårderud: Uro LBK 1998)
 • [han falt] om av utmattelse og sov over et døgn
   (Torill Thorstad Hauger: Oppbrudd LBK 1991)
 • vi kom til [Trinidad] på den heteste tiden av døgnet, i sekstiden
   (Vigdis Hjorth: Snakk til meg LBK 2010)
 • hun sa hun greide ikke å ha ei svigermor rundt seg til alle døgnets tider
   (Odd Klippenvåg: Ljublju LBK 2011)
UTTRYKK
døgnet rundt
hele døgnet
; dag og natt
 • bensinstasjonen er åpen døgnet rundt
 • også hyperbolsk
   
  arbeide, stå på døgnet rundt
 • [porten] er bevokta døgnet rundt
   (Bergljot Hobæk Haff: Den guddommelige tragedie LBK 1989)
 • det føk unge kvinner ut av leiligheten døgnet rundt
   (Olav Angell: Oslo ved midnatt LBK 1997)
astronomi
2.1 
tid som et himmellegeme bruker på å rotere én gang rundt sin egen akse
 | jf. jorddøgn
2.2 
som sisteledd i sammensetninger
 tidsrom mellom to påfølgende ganger et (bestemt) himmellegeme når sin høyeste eller laveste høyde på himmelen
litterært, i bestemt form entall, og ofte i genitiv
 
døgnet
 tiden som er (akkurat) nå (især med vekt på dens flyktighet, dens relative uviktighet)
; øyeblikket
 | jf. sammensetninger som døgnlarm, døgnmelodi, døgntrompet
EKSEMPEL
 • boken har ingen interesse utover døgnet
SITATER
 • lad kun [dikterens] rygte hæves mod sky af døgnets vind, det er dog ei den sande kvægelse for hans sind
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker II 245)
 • kun igjennem stadige konflikter kan kraften skjærpes, til den aldrig svigter i døgnets larm
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker I 175)
 • vilde jeg gå et skridt foran den stemning og det syn, som just er oppe i døgnet, så var det ude med min magt
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 180 1877)
 • endt er min digtning indfor stuevæg; mit digt skal leves under gran og hæg, min krig skal føres midt i døgnets rige
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 109 1873)
 • aanden hæver sig paa store tanker hen over døgnets uselhed og tant
   (Jørgen Moe: Samlede Skrifter I 392)
 • [poenget er] at journalister … uttrykker seg i døgnet og langt på vei må forstås ut fra døgnets press
   (Samtiden 2002 LBK)
3.1 
i genitiv bestemt form entall
 
døgnets
 hverdagens
SITAT
 • Deres virksomhet i døgnets gøremål har gennem en årrække været lutret og adlet af tanken på det højere og det hinsidige
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 199 1877)