Søk

dagligdags

dagligdags 
adjektiv
BØYNINGdagligdags
UTTALE[da:`glidaks]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
annet ledd genitiv av dag
BETYDNING OG BRUK
som hender hver dag
; daglig
SITAT
 • her er nok utav gjøremaal, den dagligdagse strid og bekymring stiller uavladelige krav
   (Gabriel Scott: Kilden 7 1918)
UTTRYKK
til dagligdags
til daglig
som man er vant til å oppleve hver dag
; hverdagslig
; ordinær
; vanlig
SITATER
 • kun dagligdags er al din dont
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter I 336)
 • det, som er dagligdags, det nævnes ikke netop straks
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte I 160)
 • nei, svarte hun med en stemme, hvis dagligdagse klang forfærdet hende selv
   (Øvre Richter Frich: Den røde taake 124 1914)
 • [de snakket om] dagligdagse ting
   (Ronald Fangen: Nogen unge mennesker 129 1929)
 • den dagligdagse måten å bruke språket på
   (Trond Berg Eriksen: Undringens labyrinter 522 1994)