Søk

deild

deild 
substantiv
BØYNINGen; deilden, deilder
UTTALE[dæild]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt deild 'deling; del; tvist, trette'
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 grense (mellom jordeiendommer)
; grensestein
; grensemerke
SITAT
  • i Setesdalen husker folk ennå at det ble ofret ved deildene
     (Kristofer Visted og Hilmar Stigum: Vår gamle bondekultur II 290 1952)