Søk

demre

demre 
verb
BØYNINGdemret, demret, demring
UTTALE[de`mrə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk dämmern
BETYDNING OG BRUK
poetisk
 være svakt opplyst
; ligge i halvmørke
SITATER
 • saa gik jeg den vinkende kirke forbi og fulgte bag løvet den dæmrende sti
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker III 52)
 • et billed saa mat som den lysning der rinder i dæmrende nat fra en skysløret stjerne
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 38)
 • denne vintermørke, havfraadende grændsekyst, der dæmrer i ni maaneder og i de tre af dem endog mister solen
   (Jonas Lie: Den Fremsynte 34 1873)
 • hun havde været saa bleg og saa skjær i den dæmrende pinsenat
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger I 60)
UTTRYKK
demre hen
foreldet
 bli utydelig, svinne hen, bli borte (for synet)
 • [de overnaturlige vesener må alltid] være rede til at dæmre hen i naturgrunden
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker IV 71)
1.1 
litterært
 være til stede (i bevisstheten) i uklar form, uten (ennå) å ha tatt klar form eller nådd til full utvikling
SITAT
 • jeg vil prøve på at lyse op i alle de rige muligheder, som dæmrer i hans barnesjæl
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 48 1895)
litterært
 lyse, skinne svakt
; gi dempet lys eller skinn
SITATER
2.1 
vise seg, tre frem i uklare, ubestemte omriss
SITATER
 • fremtidens land dæmrer i linjer og farver og kvad
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Samlede Digte II 163)
 • [fjorden] dæmret blygraa i høstmørket
   (Hans E. Kinck: Sneskavlen brast II 61 1919)
 • øverst oppe dæmret bak et alter en gestalt, jeg ikke kunde se
   (Olaf Bull: Nye digte 94 1913)
mest litterært
 gry (av dag)
SITATER
 • ind i natten. Gennem døden. – Bagom dæmrer morgenrøden
   (Henrik Ibsen: Brand 81 1885)
 • nu dæmrer dagen og aander som en drøm om lys paa luften
   (Nils Collett Vogt: Digte i utvalg 33 1919)
 • det dæmrer fra korets ruter
   (Arnulf Øverland: Brød og vin 133 1924)
 • [han] stirrer som forhekset opp mot Brits vindu, og der har han antagelig stått siden dagen demret
   (Terje Stigen: Ved foten av kunnskapens tre LBK 1986)
 • overført
   
  vi følte at i det år som nu dæmred vilde ekspeditionens tyngdepunkt ligge
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 497 1897)
   | i det år som nå tok til
ofte med formelt subjekt, om tanker, forestillinger e.l.
 begynne å anta klar form
; (begynne å) gå opp (for en)
SITATER
 • langsomt dæmrer sammenhængen for hende
   (Helge Krog: Blåpapiret 83 1928)
 • det dæmret for hende at forældrene likte det ikke meget
   (Sigrid Undset: Kransen (1923) 58)
 • det demret for ham hva som hadde skjedd
   (Bertrand Besigye: Svastikastjernen 184 2004)
4.1 
i forbindelser med adverb som frem, opp
SITATER
 • saa dæmrede de igjen frem alle disse mistanker
   (Jonas Lie: Kommandørens døttre 122 1886)
 • hun nævner ikke vedkommendes navn, for at det ligesom kan dæmre op af sig selv
   (Jonas Lie: Familjen paa Gilje 221 1883)