Søk
dom 
substantiv
BØYNINGen; dommen, dommer
UTTALE[dåm:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt dómr, grunnbetydning trolig 'det fastsatte, fastlagte'
BETYDNING OG BRUK
(en dommers, en domstols) avsluttende avgjørelse i en rettssak
 | til forskjell fra kjennelse
EKSEMPLER
 • avsi en dom
 • felle en dom over noen
 • dommen falt i går
 • dommen lød på 3 års fengsel
 • dommen gikk imot ham
 • vedta en dom
 • anke en dom
 • eksekvere, fullbyrde en dom
 • saken er opptatt til doms
SITATER
 • jeg ved, der er benådning bagom dommen
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 131 1873)
 • han hadde ikke faat dom paa nogen
   (Hans E. Kinck: Sneskavlen brast III 106 1919)
   | fått noen dømt (til straff, bot)
 • [NN vil] få sin dom i forhørsretten
   (Adresseavisen 1931/165/1/3)
 • husk at du blir ikke fri før dommen er sonet
   (Terje Stigen: Krigen LBK 1989)
 • saken ble aldri tatt opp til doms
   (Harald Skjønsberg: På parti med Stalin? LBK 1990)
UTTRYKK
holde dom
 | sitte til doms
litterært
 • de satte ret og de holdt dom
   (Henrik Ibsen: Digte 117 1875)
stevne til doms
litterært
 stevne for en domstol
stå til doms
litterært
 stå for retten
; være anklaget
uten lov og dom
se lov
betinget dom
1.1 
sjelden, arkaiserende
 domstol
SITAT
 • en gammel mand fra Budviken blev ført for erkebiskopens dom i Nidaros
   (Sigrid Undset: Husfrue (1923) 344)
1.2 
(ikke-rettslig) avgjørelse (av tvistepunkt e.l.)
SITATER
 • nu skal her æskes dom. Peer Gynt eller jeg skal i bakken bændes
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 48)
 • Hertug Skule: «Og tror I så visst, at I har Guds ret?» – Håkon: «Det har jeg Guds dom for»
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 116 1872)
   | jf. gudsdom
1.3 
(ikke-rettslig) bestemmelse om straff (for en som har gjort noe galt)
SITATER
 • værner ikke ulven selv om sin yngel? Hvo tør da fælde dommen over mig, fordi jeg hug en klo i den, der vilde røve mit kød og blod?
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 173 1874)
   | fordømme meg
 • har du dom for en synder, så tal den ud!
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 260)
 • nu har du sagt dommen over dig selv
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 140 1899)
 • straffen ble … tre dagers utvisning fra skolen, en dom som ble kringkastet over skolens høyttaleranlegg i storefri dagen etter
   (Thomas Lundbo: Synkere og svevere LBK 2010)
bibelspråk, religion
 Guds, Kristi avgjørelse av levendes og dødes skjebne på dommedag
SITATER
 • det er menneskenes lodd én gang å dø, og derefter dom
   (Hebr 9,27; 2011: siden komme for dommen)
 • [det skal] regnes dig til gode på hin store dag, når den vældige kommer i skyen for at sige dommen over de levende døde og over de døde levende
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 512 1873)
 • på Herrens dag, for dommen stævnt, du vidne tør, det ord blev nævnt?
   (Henrik Ibsen: Brand 95 1885)
   | for Guds (Kristi) domstol
 • dommen [hører] Herren til
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 35 1882)
 • revehiet blev proppet av rok og et dommens øredøvende brak
   (Carl Vestaberg: Rev 43 1929)
UTTRYKK
dommens dag
2.1 
bibelspråk
 evig fordømmelse
SITATER
 • ete og drikke seg selv til doms
   (etter 1 Kor 11,29)
 • nu var hjertets haardhed brudt; nu død og dom forskrække
   (Jørgen Moe: Samlede Skrifter I 259)
 • rædsel for straf og dom
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 102 1872)
 • vi kan æde og drikke os tildoms lidt
 • for meg virket det som en lek, som dreide seg om Gud, helvete, himmel, jævler, frelse, dom og fortapelse
   (Kurt Sweeney: Kjegler LBK 2008)
(kritisk) vurdering, bedømmelse
; begrunnet mening, oppfatning
EKSEMPEL
 • ettertidens dom over boken er blitt en annen enn samtidens
SITATER
 • ét jeg ved, som aldrig dør: dom om hver en død
   (G.A. Gjessing (oversetter): Den ældre Edda 20 1899)
 • hun er så ualmindelig forstående. Så mærkværdig klar i sin dom
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 35 1896)
 • [han oppdaget] et og andet, som ikke vilde staa sig for Knuts dom
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter I 175)
 • [jeg har] gjort almenheden bekendt med de væsentligste fakta, så alle velsindede borgere med lethed kan opgøre sin dom
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 144 1882)
 • å felle knusende dommer på tynnest mulig grunnlag er en effektiv måte å vise vilje til makt
   (Brynjulf Raaen: Den som brenner får svi LBK 2001)
UTTRYKK
sette seg til doms over noe(n)
tillate seg å si sin kritiske mening om noe(n)
3.1 
filosofi
 setning som etablerer et forhold mellom to begreper, f.eks. gull er et metall; en hval er ikke en fisk
foreldet
 måte
; forbehold
; tilstand
 | jf. også -dom
UTTRYKK
(betale) i dyre domme(r)
(betale) dyrt
 • [syke mennesker] som betaler os i dyre domme for at få sin sundhed igen
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 66 1882)
 • tre forskjellige grunneiere fra byen … hadde kjøpt terrenget i dyre domme
   (Johan Borgen: Jenny og påfuglen 7 1949)
 • skulker du like mye som Samson? Det går jo ikke an da vi betaler i dyre dommer for artiumen
   (Nils Gullak Horvei: Følg meg LBK 2012)