Søk

dronning

dronning 
substantiv
BØYNINGen; dronningen, dronninger
UTTALE[drå`n:iŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt dróttning, avledet av norrønt dróttinn 'drott'
BETYDNING OG BRUK
(tittel for) kvinnelig statsoverhode i monarki
EKSEMPEL
 • dronning Elizabeth II av Storbritannia
1.1 
(tittel for) en konges hustru
EKSEMPEL
 • dronning Maud
UTTRYKK
dronningens kvarter
dronningens øl
foreldet
 • Maal og Minne 1948/101
overført
 den mest feirede kvinne i en viss krets, et visst selskap
EKSEMPEL
 • ballets dronning
SITAT
2.1 
muntlig
 den dyktigste, ypperste i en bestemt egenskap, ferdighet
 | jf. konge
SITATER
 • Henriette, selve dronningen av den ryddige og nøye planlagte hverdag, er notorisk for sent ute med å svare på brev
   (Maria Berg Reinertsen: Henriette Schønberg Erken 16 2015)
 • jeg skal være prinsessen av prinsipper. Dronningen av besluttsomhet
   (Helene Uri: Stillheten etterpå 14 2019)
2.2 
poetisk
 herskerinne
SITAT
2.3 
personifikasjon, poetisk
 noe som ved sin beliggenhet, sin skjønnhet eller på annen måte dominerer, i særlig grad tiltrekker seg oppmerksomhet
SITATER
 • hil slettens dronning [dvs. byen Lund], hil dig, Skaane
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 195)
 • [champagnens posisjon] som «dronningen» blant vinene
   (Knut Stene-Johansen: Forføreren 75 2011)
UTTRYKK
nattens dronning
botanikk
 | se natt
biologi
 eggleggende hunn hos insekter som danner samfunn (f.eks. hos bier og maur)
SITAT
 • jeg hadde funnet dronningen, hun var større enn arbeiderne og dronene
   (Maja Lunde: Bienes historie 209 2015)
sjakk
 viktigste brikke etter kongen
SITATER
 • dronningen blev før i tiden bare flyttet en rute diagonalt
   (A-magasinet 27.01.1934/10)
 • en annen begynnerfeil, nemlig straks å angripe motspilleren med brettets sterkeste brikke, dronningen
   (Arne Danielsen: Mesteren LBK 2010)
4.1 
kortspill
EKSEMPEL
 • spar dronning