Søk

dum

dum 
adjektiv
BØYNINGdumt, dumme
UTTALE[dom:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt dumbr, grunnbetydning 'stum'; deretter 'uklar, omtåket, formørket'; jf. dim, dimme; nyere betydninger påvirket av tysk dumm 'uklok, tåpelig'
BETYDNING OG BRUK
foreldet, arkaiserende eller dialektalt
 ugjennomsiktig
; uklar
; tilslørt
SITATER
 • øiets varme graad gjør brillen dum og blind
   (Jørgen Moe: Samlede Skrifter I 113)
 • dette blaffende lys … blir … altfor dumt og tåket
   (Knud Knudsens livsminner 53)
 • hun satte fingrene paa øienlaagene og saa paa hans øine; men de var døde og dumme
   (Sigrid Undset: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 168 1909)
   | brustne, uten blikk
1.1 
især om øyne
 som har svekket synsevne
 | jf. dumsynt
SITAT
 • hver eftermiddag sidder jeg og stirrer ud efter dig, Hans, til øinene blir dumme og blinde
   (Nils Collett Vogt: Familiens sorg (1914) 118)
1.2 
som har svekket hørsel
 | jf. dumhørt
som har eller vitner om liten forstand
; tåpelig
; uvitende
; uintelligent
EKSEMPLER
 • dum som en stut, et naut, et brød
 • dum og deilig
 • et dumt fjes
 • et dumt spørsmål
 • det var dumt sagt
SITATER
 • dumme, glanende øjne
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter II 209)
 • hvem er det som udgør flertallet af beboerne i et land? Er det de kloge folk, eller er det de dumme?
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 155 1882)
 • sligt noget er hun for dum til at forstå
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 128 1890)
 • de gamle, dumme historier snakker vi ikke mere om
   (Henrik Ibsen: John Gabriel Borkman 102 1896)
 • min søn har altid været tilbøjelig til at nære dumme skrupler
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 213)
 • end om far kom og fik se taarerne! Det var saa dumt at graate
   (Peter Egge: Trøndere 82 1898)
 • si ikke slike dumme ting
   (Kristian Elster d.y.: Av Skyggernes Slegt 62 1919)
 • [fortell] mig hvordan du har fåt greie på det dumme brevet mit
   (Helge Krog: Blåpapiret 88 1928)
 • hans klønete måte å ordlegge seg på betyr ikke nødvendigvis at han er dum
   (Christian Borch: Sannhetens kår LBK 2009)
 • den sofaen er ikke så dum
   (Gro Dahle: Blomsterhandlersken LBK 2010)
   | fin, passende for sitt formål
 • jeg innser at jeg har sagt noe dumt
   (Stig Aasvik: Indre anliggender LBK 2012)
2.1 
i kjærlig, fortrolig tiltale
SITAT
 • min dumme donkisjott, sa Sigrid, og kysset meg på haken
   (Lars Saabye Christensen: Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
2.2 
godtroende
; naiv
SITATER
 • han var jo heller ikke dum og godslig, men var tværtimot blit mere og mere gjærrig
   (Knut Hamsun: Markens Grøde I 264 1917)
 • jeg er … flau over at nettopp jeg har kunnet være så blind og dum
   (Marianne Fastvold: Feid og pyntet LBK 2003)
 • ung og dum kjærlighet
   (Vibecke Groth: Arvesynden LBK 2009)
2.3 
lite fremsynt
; uklok
; ubetenksom
EKSEMPEL
 • det er dumt av deg å vente for lenge
SITATER
 • se, det fik fanden, fordi han var dum og ikke beregned sit publikum
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 222)
 • vær nu ikke dum og stå dig selv ivejen, Regine
   (Henrik Ibsen: Gengangere 15 1881)
 • sé til, at De kan få Ragnar bort fra disse her dumme indfaldene
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 19 1892)
 • det er dumt å la barnet begynne i ny barnehage bare for et halvt år
   (Kathrine Wegge: Skolestartboka LBK 2010)
2.4 
desorientert
; uforstående
; sløv
EKSEMPEL
 • han stod bare og så dum ut
SITATER
 • gives der her på gården nogen anden udgang, end gennem porten? Se ikke så dumt på mig! Jeg mener, – kan nogen slippe usét bort fra Østråt, når borgeporten holdes lukket?
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 55 1874)
 • [elgene] bare står og stirrer på meg med store, dumme øyne
   (Bjørn Bottolvs: Granaten LBK 2009)
 • du så lite dum ut da det smalt
   (Lars Saabye Christensen: Sluk LBK 2012)
   | svært desorientert, forvirret
2.5 
forstyrret
; gal
SITAT
 • det er til at blive dum af
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 187 1891)
2.6 
lite flink, klossete (i ferdighet, fag e.l.)
; ukyndig
EKSEMPEL
 • dum til å lære utenat
SITATER
 • Kristin maatte nu tilstaa for maagen sin, at hun var dum til bretspil
   (Sigrid Undset: Husfrue 73 1921)
 • saalænge jeg er saa dum i fransk, kan jeg ikke købe ind og lave min mad selv
 • Jens … er nok litt dum i det aller viktigste
   (Terje Stigen: Ved foten av kunnskapens tre LBK 1986)
muntlig, særlig i barnespråk
 ubekvem
; plagsom
; ekkel
; irriterende
EKSEMPLER
 • kunne han bare greie den dumme matematikken!
 • den dumme trikken som gikk like for nesen på oss!
SITATER
 • Solness: «Hvad var det nu, kongeriget skulde hede?» – Hilde: «Isch da! Det dumme kongerige vil jeg ikke vide noget af.»
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 79 1892)
 • nu vågner alle små piger og kaster den dumme muffen
   (Sigbjørn Obstfelder: Skrifter I 56 1917)
 • faens dumme sko
   (Karin Fossum: Carmen Zita og døden LBK 2013)
 • [jeg] kjente den dumme klumpen i halsen
   (Helene Guåker: Kjør! LBK 2010)
muntlig
 lei
; trist
; beklagelig
SITATER
 • huffda, så dumt for deg
   (Kjersti Scheen: Bare en dag LBK 1997)
 • det var litt dumt at det fine været skulle komme nå som skolen snart skulle ta til igjen
   (Tormod Haugen: Øglene kommer LBK 1991)