Søk

ensidig

ensidig 
adjektiv
BØYNINGensidig
UTTALE[e:`nsidi]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
annet ledd avledet av side med suffikset -ig
BETYDNING OG BRUK
som har eller (især) forekommer på bare én side
 | til forskjell fra tosidig
EKSEMPEL
 • ensidig utskrift
SITATER
UTTRYKK
ensidig tape
tape med lim på bare den ene siden
1.1 
medisin
 som forekommer på bare én side av kroppen
SITAT
 • de vanligste nevrologiske utfallene [i forbindelse med hjerneslag] er ensidig lammelse, ensidig følelsestap … dårlig balanse og samordning
   (pasienthandboka.no 17.04.2007)
1.2 
botanikk, om blomsterstand, klase, aks
 som har alle blomstene vendt til samme side
som omfatter, gjelder (bare) den ene av to parter
 | til forskjell fra gjensidig
SITATER
 • NATO har … ikke gått lenger enn til en ensidig forpliktelse
   (Aftenposten 16.05.1997/9)
 • [kurderne har] gått inn for ensidig våpenhvile
   (Thorvald Steen: Fra Reykholt til Bosporus LBK 2003)
 • forholdet mellom herre og slave bygger … på ensidig respekt
   (Jan Christopher Næss: Jotapata LBK 2001)
UTTRYKK
ensidig bebyrdende avtale
jus
 kontrakt, avtale hvor kun en av partene er pålagt rettigheter og/eller forpliktelser
 | til forskjell fra gjensidig bebyrdende avtale
som preges av bare ett hensyn eller forhold
; som ser noe fra bare én side
EKSEMPLER
 • ensidig argumentasjon
 • en ensidig skildring
 • være ensidig opptatt av
SITATER
 • Bergson er ikke anti-intellektuell; det han kjemper mot er den ensidige form for intelligens som ikke fatter annet enn materielle detaljer
   (Lorentz Eckhoff: En verden 38 1964)
 • [Immanuel Kant] mente at empiristene hadde lagt for ensidig vekt på sanseerfaringen
   (Jostein Gaarder: Sofies verden LBK 1991)
3.1 
lite variert
; ensartet
SITATER
 • kosten var ensidig
   (Marita Liabø: Mafia LBK 2004)
 • en ensidig arbeidsstilling vil forverre plagene
   (Tore Henriksen: I mors liv LBK 2010)