Søk

følelse

følelse 
substantiv
BØYNINGen; følelsen, følelser
UTTALE[fø:`l(ə)lsə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til føle, avledet med suffikset -else
BETYDNING OG BRUK
det å føle(s)
EKSEMPEL
 • han hadde ingen følelse av stikket
1.1 
evne til å føle
; følesans
EKSEMPLER
 • ha følelse i huden
 • miste følelsen i armen
SITAT
 • hendene mine er stive og nesten uten følelse
   (Per Petterson: I kjølvannet 15 2000)
inntrykk mottatt gjennom sansene
; bevissthetstilstand av lyst eller ulyst
EKSEMPLER
 • religiøs følelse
 • motta noe med blandede følelser
 • nære ømme følelser for noen
 • vise sine følelser
 • spille med følelse
SITATER
 • de store følelsers tid er vendt tilbage!
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Leonarda 119 1879)
 • følelser og stemninger
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 195 1874)
 • skåne personlige følelser
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 169 1882)
 • den stille, glade, trygge følelse af skyldfrihed
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 126 1886)
 • saar ikke mine følelser
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 385)
 • et dokument er et dokument. Ikke noen følelser
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker III 239)
 • en følelse af uudholdelig smerte
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 505)
 • tankernes mimoser – følelsernes fine brøk
 • hun husker de varme følelsene for moren
   (Liv Køltzow: April/November 27 1983)
 • vi er alle på jakt etter den gode følelsen
   (Apollon 2010/1/26/3)
 • vi har vært eksponert for kunst før og betrakter den rolig og uten at en antydning til følelser kommer til syne i ansiktene våre
   (Pernille Rygg: Det gyldne snitt 29 2000)
UTTRYKK
ha noe på følelsen
ha en instinktmessig anelse om noe
 • jeg hadde på følelsen at jeg var i nærheten av noe avgjørende
   (Vigdis Hjorth: Leve posthornet! LBK 2012)
appellere til følelsene
vekke medlidenhet, medfølelse
 | jf. appellere
2.1 
sans
EKSEMPEL
 • ha følelse for noe
SITAT
 • moralsk følelse har du dog?
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 172 1879)