Søk

følelse

følelse 
substantiv
BØYNINGen; følelsen, følelser
UTTALE[fø:`l(ə)lsə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til føle, avledet med suffikset -else
BETYDNING OG BRUK
det å føle(s)
EKSEMPEL
  • han hadde ingen følelse av stikket
1.1 
evne til å føle
; følesans
EKSEMPLER
  • ha følelse i huden
  • miste følelsen i armen
SITAT
  • hendene mine er stive og nesten uten følelse
     (Per Petterson: I kjølvannet 15 2000)
inntrykk mottatt gjennom sansene
; bevissthetstilstand av lyst eller ulyst
EKSEMPLER
  • religiøs følelse
  • motta noe med blandede følelser
  • nære ømme følelser for noen
  • vise sine følelser
  • spille med følelse
SITATER
  • de store følelsers tid er vendt tilbage!
     (Bjørnstjerne Bjørnson: Leonarda 119 1879)
  • følelser og stemninger
     (Henrik Ibsen: De unges forbund 195 1874)
  • skåne personlige følelser
     (Henrik Ibsen: En folkefiende 169 1882)
  • den stille, glade, trygge følelse af skyldfrihed
     (Henrik Ibsen: Rosmersholm 126 1886)
  • saar ikke mine følelser
     (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 385)
  • et dokument er et dokument. Ikke noen følelser
     (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker III 239)
  • en følelse af uudholdelig smerte
     (Amalie Skram: Samlede Værker II 505)
  • tankernes mimoser – følelsernes fine brøk
  • hun husker de varme følelsene for moren
     (Liv Køltzow: April/November 27 1983)
  • vi er alle på jakt etter den gode følelsen
     (Apollon 2010/1/26/3)
  • vi har vært eksponert for kunst før og betrakter den rolig og uten at en antydning til følelser kommer til syne i ansiktene våre
     (Pernille Rygg: Det gyldne snitt 29 2000)
UTTRYKK
ha noe på følelsen
ha en instinktmessig anelse om noe
  • jeg hadde på følelsen at jeg var i nærheten av noe avgjørende
     (Vigdis Hjorth: Leve posthornet! LBK 2012)
appellere til følelsene
vekke medlidenhet, medfølelse
 | jf. appellere
2.1 
sans
EKSEMPEL
  • ha følelse for noe
SITAT
  • moralsk følelse har du dog?
     (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 172 1879)