Søk

fabelvesen

fabelvesen 
substantiv
ETYMOLOGI
jf. fabel
BETYDNING OG BRUK
litterært
 fantasivesen, ofte halvt dyr og halvt menneske, som er oppstått i folketroen og overlevert gjennom sagn og eventyr
 | jf. fabeldyr
SITATER
 • alle har vi en labyrint og et fabelvesen på bunnen av oss selv
   (Axel Jensen: Ikaros 126 1957)
   | jf. minotaur
 • sykkelen og dens rytter blir en forunderlig sammenbinding av menneske og maskin, … smeltet sammen til et hele. Det blir et nytt fabelvesen, nærmest som de greske kentaurene, halvt menneske, halvt hest
   (aftenposten.no 17.07.2004)
 • jf.
   
  Rudolf Stifteren var … et fascinerende fabelvesen
   (Elsbeth Wessel: Wien 75 1999)
   | et usedvanlig mennesske