Søk
fast 
adjektiv
UTTALE[fast]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt fastr; i denne betydningen muligens påvirket av sammensetningen værfast
BETYDNING OG BRUK
som henger sammen med noe og ikke kan beveges, løsnes
 | motsatt bevegelig, rørlig
EKSEMPLER
 • henge fast
 • henge seg fast til
 • binde, lime, skru, spikre, tape noe fast
 • vindjakke med fast hette
SITATER
 • paa Sandbu fik de fast bord i stuen
   (Sigrid Undset: Husfrue 15 1921)
 • stuen i en sæter … Under vinduet fast bænk
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker IV 3)
   | i sceneanvisning
 • paa denne søndre [øy], Buckingham Island, findes ikke fast fjeld
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 13 1903)
 • det var deres gode lykke, at de ikke var fast sammenhængende med deres parykker
   (Jonas Lie: Trold. Ny Samling 76 1892)
 • [gullgåsen] var slig, at naar nogen rørte ved den, blev han hængende fast
   (P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Eventyr 288 1879)
 • [den druknende] sig klynger fast dog til de knuste planker
   (Henrik Ibsen: Catilina 40 1875)
 • han klorer sig med negler fast
   (Henrik Ibsen: Brand 99 1885)
 • de holder endnu på at skrue kistelåget fast
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 176 1874)
 • overført
   
  folk mente, han angred på den bedrift [å gifte seg], som bandt på et sæt ham fast
   (Henrik Ibsen: Digte 86 1875)
 • overført
   
  stakkars meg som [var] fast i et så vanskelig kvinnfolk
   (Laila Stien: Noveller i utvalg 98 1996)
UTTRYKK
fast fjell
fjell(grunn) som står i forbindelse med indre jordlag
fast sammensatt verb
grammatikk
 verb hvor partikkelen er forbundet med verbet
 | til forskjell fra løst sammensatt verb
 • et eksempel på et fast sammensatt verb er «nedsette», til forskjell fra «sette ned»
faste mansjetter
mansjetter som er sydd til skjorteermene
fast fisk
fangst, også overført
 | utrop ved fangst av sjødyr (f.eks. hval) som angir at harpunen sitter i dyret
 • i næste sekund lyder ropet «fast fisk» fra stævnen af baaden
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 370 1903)
gjøre fast
sjøfart
 fortøye
; feste
 • hun gjorde fast båten
 • gjøre fast et seil
   | beslå
 • gjøre (eller legge) fast (en båt, et fartøy)
   | fortøye
 • den ene ende [av snøret] gjorde han fast i baugen av jollen
   (Christian Sparre: Den hollandske koff 34 1930)
 • paa eftermiddagen [hadde vi] skodde og tæt is … Så gjorde vi fast til et stort iskoss
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 120 1897)
sette fast
1 
feste
2 
(ufrivillig) bringe noe i en stilling slik at man ikke kan få det løs igjen
 • jeg satte kroken fast i bunnen
 • kroken satte seg fast i bunnen
3 
sjøuttrykk
 binde, ta tørn med (et tau e.l.)
4 
handel
5 
overført
 gjøre opprådd for svar, argumenter e.l.
; bringe i forlegenhet,
 • bli satt fast i en diskusjon
sitte fast
1 
konkret
 • kroken satt fast i bunnen
2 
overført
 ikke kunne komme fra et sted, en stilling eller situasjon
 • sitte fast i gamle forestillinger
bli fast
fangst, om fartøy
 bli innesperret eller innefrosset i isen
 • vanskeligheten er bare at isen er for tett, og en er redd for å bli fast
   (Fridtjof Nansen: Blant sel og bjørn 75 1924)
stå fast
se stå
kjøre seg fast
også overført
 ikke kunne komme seg løs (fra situasjon e.l.)
bite seg fast
også overført
 fortsatt være med (til tross for motstand)
 | se bite
slå fast
også overført
 • en offisiell britisk granskning slår fast at torturbildene Daily Mirror publiserte er falske
   (pub.tv2.no 13.05.2004)
faste helligdager
fast eiendom
 | foreldet fast gods
særlig jus, økonomi
 jordeiendommer, tomtegrunn og bygninger
 • investere i fast eiendom
 • [handelshuset] sad med altfor mange faste eiendomme
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 14 1882)
fast kapital
økonomi
 jordeiendom og bygninger som brukes til produksjonsvirksomhet (f.eks. fabrikker og anlegg)
løst og fast
se løs
1.1 
brukt som sisteledd i sammensetning med substantiv, også overført
 som sitter fast, dvs. ikke kan reise noe sted av en bestemt årsak
EKSEMPEL
 • askefast, fergefast, flomfast, orkanfast, værfast
som yter (sterk) motstand mot trykk
; tett (og hard)
 | motsatt bløt, løs, flytende
EKSEMPLER
 • stivne til en fast masse
 • få fast grunn under føttene
 • is er vann i fast form
 • faste armer
   | muskuløse
SITATER
UTTRYKK
fast føde
mat som må tygges
 | til forskjell fra flytende føde
 • jeg har fått i ham en halv kopp te, men fast føde er det verre med
   (Pål Gerhard Olsen: Fredstid LBK 2000)
fast i fisken
se fisk
et fast tømret system
logisk og vel gjennomtenkt
gjøre seg fast
i folketro
 gjøre seg usårlig ved tryllemidler
sove fast
sove slik at man vanskelig kan vekkes
; ligge i dyp søvn
2.1 
foreldet, om by e.l.
 (sterkt) befestet
SITATER
 • faste byer med høie murer
   (5 Mos 3,5; 2011: befestede)
 • vår Gud han er så fast en borg
   | via dansk vor gud hand er saa fast en borg, gjendiktning (1569) av Hans Thomissøn (1532–73) etter tysk ein’ feste Burg ist unser Gott, tittel og førstelinje i salme av Martin Luther (1483–1546)
brukt som sisteledd i sammensetninger med substantiv
 som ikke påvirkes eller oppløses av et bestemt stoff eller en bestemt behandling
som ikke glipper eller slipper
; sikker
; kraftig
EKSEMPEL
 • ta et fast tak i noe
SITATER
 • [han var] fast paa taa, hvor andre faldt
   (J.S. Welhaven: Samlede Digterverker III 113)
 • hun [hoppet] med et fast sprang … ned paa dækket
   (Jonas Lie: Rutland 22 1880)
4.1 
overført
SITATER
 • dog fri og fast det håb jeg taler ud
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 214)
 • jeg tænker ikke herr bankdirektøren er fastere, end andre ægtemænd
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 56 1879)
   | mer trofast, til å stole på
 • jeg kunde ikke samle meg til faste forestillinger; det svimled for mig
   (Henrik Ibsen: Gengangere 107 1881)
UTTRYKK
med fast hånd
overført
 bestemt og målbevisst
 • lede noe med fast hånd
 • hun [styrte] hus og hjem med fast hånd
   (Tidsskrift for jordmødre 2007/nr. 1 LBK)
holde fast på noe
også overført
 huske nøye
holde fast ved noe
også overført
 ikke oppgi
4.2 
om ytre, særlig ansikt
 kraftig
; energisk
SITAT
 • skjegget sat rødt og kortklippet rundt et fast ansikt
   (Johan Bojer: Samlede verker IV 12)
4.3 
overført, om persons egenskap
 viljesterk
; bestemt
EKSEMPLER
 • en fast karakter
 • en fast vilje
4.4 
om oppfatning, tro, beslutning, avtale, e.l.
 bestemt
; urokkelig
; sikker
EKSEMPLER
 • det er min faste overbevisning
 • en fast avtale
SITATER
 • Håkon har en så fast og uryggelig tro på sig selv
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 54 1872)
 • det er jeg fast bestemt paa
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker II 243)
 • du sa netop at du var fast besluttet på at reise fra ham
   (Helge Krog: Blåpapiret 63 1928)
 • det lot til at være visst og fast mellem dem, men en dag for piken til Amerika
   (Knut Hamsun: August I 7 1930)
 • det tror jeg fuldt og fast
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 187 1888)
 • fast skal vort venskab stå
 • [Rosa hadde] været fast forlovet med Hartvigsen engang
   (Knut Hamsun: Rosa 12 1908)
især økonomi
 varig (og regelmessig)
; uforandret
EKSEMPLER
 • ha fast arbeid
 • faste utgifter på husholdningsbudsjettet
 • lån til fast rente
 • være fast bosatt et sted
 • være fast ansatt
 • ha fast ansettelse
SITATER
 • så står du der igen uden levebrød, uden faste indtægter
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 84 1882)
 • Arne selv tog sig noget fast for
   | noe bestemt, regelmessig arbeid
 • det vilde være mig mer end pinligt om denne herre fik fast indpas her
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 175 1890)
 • han satte gutten i den faste skole
   | skole som alltid er på samme sted og har regelmessig undervisning, til forskjell fra omgangsskole
 • [Abraham] havde nydt den ære at have sin faste, bestemte plads blandt dem
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 6 1884)
 • hos os er kærligheden som et fag den har sit faste laug, sit eget flag
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 103 1873)
UTTRYKK
fast lån
faste kostnader
kostnader som er uavhengige av produksjonsstørrelse, f.eks. lønn, renter, avskrivninger
faste statsutgifter
utgifter som staten er rettslig bundet til
fast teater
teater som har stadige, regelmessige forestillinger (og ikke bare leilighetsvis brukes av omreisende skuespillere)
fast plass
plass hvor man regelmessig oppholder seg eller hvor man regelmessig plasseres
 • ha sine faste plasser
 • han satte seg ved sin faste plass rundt det store bordet på lærerværelset, og pratet litt med kollegene
   (Dag Solstad: Genanse og verdighet LBK 1994)
 • fast plass i sykehjem
   (oslo.kommune.no 17.01.2013)
fast fortegn
musikk
 | se fortegn
5.1 
substantivert
EKSEMPEL
 • det er godt å ha noe fast å gå til hver dag
   | en regelmessig beskjeftigelse
SITAT
 • det er nå det lille faste da, som er så forbasket godt å ha
   (Finn Bø: Jeg tar mig den frihet 35 1946)
   | revyvise
5.2 
fyrvesen, sjøfart, om lys, fyr
 uforanderlig
EKSEMPLER
 • fast hvitt lys
 • fyret er fast rødt
   | viser uforanderlig rødt lys
 • fast med blink
   | jevnt lys med sterkere blink
 • fast med formørkelse
   | jevnt lys med korte mørke perioder
5.3 
om person
 som er varig ansatt, oppnevnt e.l.
EKSEMPLER
 • faste arbeidere
 • Norges faste delegasjon til OECD
 • marinens faste mannskaper
   | til forskjell fra utskrevne; se utskrive
SITATER
 • [mor likte ikke] at jeg sa op, naar jeg endelig var blit fast efter alle de aarene, jeg hadde maset med vikariater
   (Sigrid Undset: Jenny 49 1911)
 • jeg ble ansett for å værra fast på [ishockey]laget
UTTRYKK
(ha) fast følge
1 
muntlig
 (ha) person som man er kjæreste med
 • den avdøde kvinnes «faste følge» blev også arrestert som siktet
   (Dagbladet 1929/228/1/1)
 • med den eldste av pikene har han i den senere tid hatt «fast følge», idet han opgav, at han var ugift
   (Aftenposten 1931/410/4/1)
 • nå har’em fast følle, sa de
   (Gerd Brantenberg: Sangen om St. Croix 206 1979)
2 
muntlig, overført, spøkefullt, brukt om mat som regnes for å høre sammen
 • gaa paa en restaurant og forlang et smørbrød med «fast følge», saa faar De et med egg og ansjos
   (Tidens Tegn 1927/231/2/4)
 • knekkebrødets faste følge gudbrandsdalsost
   (Dagbladet 1970/148/1/2)
5.4 
om person som forbindes med en viss egenskap
SITAT
 • søfolk og faste drankere sad og brølte eller sloges
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 96 1882)
5.5 
økonomi
 som holder seg uforandret med tendens til å stige
EKSEMPEL
 • faste kurser
SITAT
 • faste obligationer, slappe hvalaktier
   (Morgenbladet 1930/32/8/4)
UTTRYKK
børsen var fast
børskursene viste ikke tendens til å falle
kjøpe i fast regning
handel
 om mellommanns kjøp for egen regning (til forskjell fra agentur- eller kommisjonsforhold)