Søk

fekal

fekal 
adjektiv
BØYNINGfekalt
UTTALE[feka:´l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra nylatin faecalis, avledet av faeces 'avføring', flertall av faex 'bunnfall, berme'; jf. suffikset -al
BETYDNING OG BRUK
som hører til eller har med avføring å gjøre
SITAT
  • overføring av fekal forurensning til miljøet skjer hovedsakelig via urenset avløpsvann (kloakk), slam som ikke er tilstrekkelig hygienisert, husdyrgjødsel og fekalier fra fugler og kjæledyr (hunder og katter)
     (Nationen 16.06.2011/26)
UTTRYKK
fekal inkontinens
ufrivillig lekkasje av luft og avføring fra endetarmen
  • kunnskapen om slagrelatert fekal inkontinens er svært mangelfull
     (tidsskriftet.no (Tidsskrift for Den norske lægeforening) 16.05.2007)