Søk

filosof

filosof 
substantiv
BØYNINGen; filosofen, filosofer
UTTALE[filoso:´f]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gresk filosofos 'elsker av visdom'; se filo- og -sof; jf. filosofi
BETYDNING OG BRUK
person som beskjeftiger seg med filosofi
; forsker med filosofi som fag
EKSEMPEL
 • de store filosofer
SITATER
 • en politisk filosof
   (Hans Aanrud: Omkring Stortinget og folkeavstemningen 13 1926)
 • gjennom et liv hadde han studert de tyske, franske og engelske filosofer og estetikere
   (Yngvar Ustvedt: Henrik Wergeland 211 1994)
 • [det er] andre det er mer naturlig å henvende seg til [enn forfatterne] omkring de filosofiske spørsmål i forbindelse med NATOs bombekrig i Jugoslavia. F.eks. filosofene. Men filosofene har man ikke anropt
   (Dag Solstad: Artikler 1993–2004 LBK 2004)
 • en filosof [dvs. Kierkegaard] som synes å være så vel apolitisk som asosial
   (Tore Rem: Sin egen herre 120 2009)
 • både for en filosof og for en vitenskapsmann er det viktig å ikke avvise muligheten for at det finnes en hvit kråke
   (Jostein Gaarder: Sofies verden LBK 1991)
 • friluftsmannen, tindebestigeren, professoren og filosofen Arne Næss [steg] opp på podiet
   (Ketil Bjørnstad: Drømmen om havet 136 1996)
 • jeg skriver som en sofist, ikke som en filosof
   (Georg Johannesen: Retorikkens tre ansikter 21 1992)
 • hun spurte på en måte som fikk ordet dikter til å lyde komisk, men filosof til å virke direkte latterlig
   (Tove Nilsen: Chaplins hemmelighet 157 1989)
 • anerkjennelsen av skapningen er fellesnevneren for den kristne filosofs teser som har inspirert idéene i Kristin Lavransdatter, Thomas Aquinas
   (Liv Bliksrud: Natur og normer hos Sigrid Undset 256 1988)
 • på 1800-tallet dukket det opp en rekke kulturkritikere, filosofer og litterater som var opptatt av livets og sjelens nattside
   (Trond Berg Eriksen: Undringens labyrinter 503 1994)
 • alle andre filosofers meninger er mindre verd en platonikernes, sier biskopen [Augustin] i sitt historiefilosofiske hovedverk
   (Trond Berg Eriksen: Augustin 54–55 2000)
1.1 
tenker særlig assosiert med et bestemt, avgrenset tema, fenomen
SITATER
 • i virkeligheten er denne tenker [Nietzsche] smertens og lidelsens filosof fremfor noen i moderne tid
   (Kjell Madsen: Meditasjonens filosofi 86 2001)
 • spøkefullt
   
  Max er lediggangens filosof
   (Tom Lotherington: Den tredje tjeneren 158 1985)
overført
 tankefull person
; person som har tanker og meninger om mange emner
SITAT
 • i alle år ble han noe av en «filosof» – alltid på søk, alltid på leting
   (Haakon Lie: Loftsrydding 411 1980)
overført
 person som har et rolig og avmålt syn på livet
SITAT
 • den gamle Gottlieb [var] en sand filosof, der kunde føle sig tilfreds med litet
   (Smaalenenes Social-Demokrat 26.08.1915/1)