Søk

fjel

fjel 
substantiv
BØYNINGen; fjelen, fjeler
UTTALE[fje:l]Uttale-veiledning
VARIANTfjøl
ETYMOLOGI
dansk form fjæl (med norsk -e-), av gammeldansk fial, tilsvarer norrønt fjǫl '(kløvd) planke, bord', jf. formen fjøl og østnorsk dialektal uttaleform fjæl (med tykk l)
BETYDNING OG BRUK
bord, planke
 | jf. trefjel
SITATER
 • under gulvets fjæl
   (Henrik Ibsen: Brand 67 1885)
 • en langelek med sprukken fjæl
   (Henrik Ibsen: Brand 38 1885)
 • festglans over kistens sorte fjæl
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 213)
 • sløydlærer Lars Gjerdsbakk … tok med seg fjøler fra saga i Gjerdsbakkene
   (Ørnulf Hodne: Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)
 • de loddrette gule fjølene i rekkverket
   (Fredrik Skagen: En by som ingen ainnen LBK 2004)
 • overført
   
  o, jeg ved ej frelsens fjæl for min egen arme sjæl!
   (Henrik Ibsen: Brand 267 1885)
   | redningsplanke
UTTRYKK
mager som en fjel
 | mager som ei fjøl
svært mager
komme drivende/rekende/seilende på ei fjøl
 (etter et gammelt stev)
muntlig
 dukke opp, tilfeldig være der (uten at man kan si noe om opphav eller bakgrunn)
 • [historien er] kommet rekende på ei fjøl
   (Samtiden 1946/61)
 • da muligheten kom rekende på ei fjøl, virket det så enkelt og så riktig
   (Lars Lenth: Den norske pasienten 232 2011)
1.1 
metonymisk
 gulv
SITAT
stykke bord (planke) høvlet og virket til et bestemt bruk
SITAT
 • fjelen laa fra en stol tvertover mod kjøkkenbænken, og hun … strøg
   (Jonas Lie: Gaa paa! 129 1882)
2.1 
SITATER
 • Margareth trakk ut en fjel og fant frem to kniver
   (Karin Fossum: Jeg kan se i mørket LBK 2011)
 • – Det er mat til deg på fjøla, sa mor
   (Sondre Midthun: Kom aldri nærmere LBK 2011)