Søk

fjordsild

fjordsild 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sild med stasjonært opphold i en fjord
SITAT
  • prøvefisket viser at det er fangstbare konsentrasjoner av sild, men det er usikkert hvor mye av silda er norsk vårgytende sild og hvor mye som er fjordsild
     (nordlys.no 28.07.2008)