Søk

flagg

flagg 
substantiv
BØYNINGet; flagget, flagg
UTTALE[flag:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra nedertysk flagg, flagge
BETYDNING OG BRUK
rektangulært eller kvadratisk stykke stoff som med sine farger og mønstre symboliserer noe bestemt, f.eks. en nasjon eller et firma
EKSEMPLER
 • det norske flagg
 • seile under norsk flagg
 • heise flagget
SITATER
 • et folk i nød, et folk i sorg, med flaget halvt på stang
   (Henrik Ibsen: Digte 74 1875)
 • fra fortoppen sendte det røde flag et nødskrig foruden ord
   (Henrik Ibsen: Digte 94 1875)
 • da yachten drejed for Hesnæs-sund, den hejste det norske flag
   (Henrik Ibsen: Digte 100 1875)
 • alle jordklodens flag fra masterne sittred
   (Henrik Ibsen: Digte 143 1875)
 • en uoverskuelig mængde med faner og flag
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 194 1877)
 • veludrustede skibe går ud fra Deres værfter og viser flaget på de fjerneste have
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 195 1877)
 • dialektalt
   
  gjøre den søttende trivelig, både med flagder og procession og musik
   (H. Wiers-Jenssen: Laurentius 49 1923)
 • du maa begynde under et nyt flag
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter I 185)
   | med et nytt program, på en helt annen måte
 • [skøyteløperen stod] ved startstreken og ventet, og starteren med flagget løftet
   (Oscar Mathisen: Mitt livs løp 247 1946)
UTTRYKK
stryke flagget
 | stryke flagg
1 
fire flagget (særlig som tegn på overgivelse)
 • den store dag, da stryges skal det slidte flag, da friske farver frit skal flomme
   (Henrik Ibsen: Brand 195 1885)
2 
overført
 gi opp
 • står jeg Deres hjælp foruden, jeg ved, at jeg må stryge flag
   (Henrik Ibsen: Brand 151 1885)
 • skulde han stryke flagg for vanskelighetene
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger III 338)
gå ned med flagget til topps
1 
om krigsskip
 synke uten å ha overgitt seg
2 
overført
 gå til grunne uten å ha fraveket sine prinsipper
vise flagget
 (etter engelsk show the flag)
avlegge besøk med orlogsfartøy for å representere staten, stats- eller handelsinteresser
seile under falsk flagg
 | føre falsk flagg
1 
seile med en annen nasjons flagg
2 
utgi seg for en annen enn den man er
; skjule sine sanne hensikter
 • det lønner seg ikke å seile under falsk flagg
   (Verdens Gang 07.10.1949/6)
 • Pensjonistforbundet begynte å innse at det ikke lenger nå kan seile under falsk flagg
   (VG 20.11.1978/29)
 • man [bør] sørge for at et privatfinansiert tilbud ikke får seile under falsk flagg og tappe store midler fra det offentlige
   (Aftenposten Aften 23.05.1985/4)
 • hverdager seiler under falske flagg, man gjenkjenner dem ikke før de er der
   (Selma Lønning Aarø: Jeg kommer snart 151 2013)
tone flagg
1 
sjømilitærvesen
 heise flagget og vise hvilken nasjon man tilhører
2 
overført
 vise sine sanne hensikter
hilse med flagget
hale flagget halvt ned på stangen og heise det opp igjen som hilsen
heise flagg
overført, muntlig
 rødme
legge i flagg
hvalfangst
 merke en skutt hval med vedkommende selskaps flagg
 | jf. flagghval
 • Arbeiderbladet 1962/298/20/7
med flagget på brystet
på landslaget
 • sørgelig at ikke Danielsen kan bruke litt av denne farten og den effektive skiftingen av plassene når han spiller med det norske flagget på brystet
   (Dagbladet 30.06.1937/6)
 • den salvadoranske spilleren med flest kamper med flagget på brystet
   (NTBtekst 27.12.2015)
det rene flagg
 | rent flagg
(navn på) det norske flagg uten unionsmerket under foreningen med Sverige
det hvite flagg
svart flagg
flagg med hodeskalle heist på sjørøverskip
gult flagg
se gul
i bestemt form, sjømilitærvesen, muntlig
 øverstkommanderende (med stab)
EKSEMPEL
 • beholdningsoppgaver sendes flagget hver morgen