Søk

flegmatisk

flegmatisk 
adjektiv
UTTALE[flegma:´tisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av flegma med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
i eldre medisin, typelære
 som har slim i blodet og dermed er treg av legning
likeglad
; slapp
; langsom
SITATER
  • paa de yderste skjær bleve de [selene] liggende noksaa flegmatiske og saa paa os
     (H. Schulze: Fra Lofoten og Solør 22 1865)
  • hun var sterk bare i det passive, seig, flegmatisk, makelig
     (Peter Egge: Inde i Fjordene 15 1920)
rolig
; upåvirkelig
; uforstyrrelig
SITAT
  • til og med en flegmatisk person som Karl ble påvirka
     (Brynjulf Raaen: Den som brenner får svi LBK 2001)