Søk

flyplass

flyplass 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
flyvning
 område med rullebane (fra 750 til 1000 meter) for start og landing av fly
 | jf. lufthavn
SITATER
 • vi er fattige paa alt her i landet. Ogsaa paa flyvepladse
   (Sven Elvestad: Aar og dag 4 1913)
 • efter 33 timer og 47 minutter flyvning stiger [Lindbergh] ut av sin maskin paa flyveplassen Le Bourget
   (A-magasinet 02.06.1927/11 Tryggve Gran)
 • England hadde avtale med Finland om bruk av flyveplasser mot Sovjet
   (Nordahl Grieg: Et varig vennskap 107)
 • tvers over plassen, der de militære holdt til, og der flyplassen ikke het lufthavn, men Gardermoen flystasjon
   (Leif Hamre: Fly uten fører 6 1978)
UTTRYKK
militær flyplass
sjelden
 plass i passasjerfly
SITAT
 • de engelske myndigheter var lite tilbøyelige til å gi meg flyplass til Stockholm
   (Samtiden 1958/156)