Søk

forsvar

forsvar 
substantiv
UTTALE[få`rsvar]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
BETYDNING OG BRUK
det å forsvare(s)
EKSEMPLER
 • ta noen i forsvar
 • tale til forsvar for noen
 • angrep er det beste forsvar
SITATER
 • [han fikk ikke] åbne sin mund til forsvar
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 84 1873)
 • [alt som] kunde anføres til forsvar for theatret
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 267)
 • jeg prøvde å ta henne i forsvar, men det nyttet lite
   (Ørnulf Hodne: Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)
 • romanen kan … leses som et forsvar for naturtilstanden
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
jus
 advokat(er) som forsvarer en tiltalt
 | jf. forsvarer
EKSEMPEL
 • forsvaret krever utsettelse til alle bevis er behandlet
SITAT
 • antakelig vil forsvaret legge stor vekt på epilepsien, som brått endret 19-åringens liv
   (Dagbladet 1969/129/12/5)
idrett, især i ballspill
 det å forsvare (seg)
; spill som går ut på å hindre motparten i å score mål
EKSEMPLER
 • spillerne la seg i forsvar, gikk i forsvar
 • spillerne arbeidet godt i forsvar
SITATER
 • før Kvam fikk etablert forsvaret igjen hadde Fåvang tatt ledelsen 5–1
   (Dagningen 26.08.1952/5)
 • [fotballaget] kom seg etter hvert og det fikk tettet bedre i forsvaret
   (Romerikes Blad 1969/166/5/5)
3.1 
forsvarsspillere
EKSEMPEL
 • laget har et godt forsvar
militærvesen, kollektivt
 et lands militære maktmidler
EKSEMPLER
 • arbeide for et sterkt forsvar
 • forsvaret lå nede
 • fedrelandets forsvar
SITATER
 • Nansens kjærlighet til friluftslivet, forsvaret og fedrelandet
   (Jens Bjørneboe: Under en hårdere himmel 30 1957)
 • det norske folks oppslutning om et forsvar som kan trygge landet [har] aldri vært større
   (Norges Forsvar 1974/65/1)