Søk

frakte

frakte 
verb
BØYNINGfraktet, fraktet, frakting
UTTALE[fra`ktə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av frakt
BETYDNING OG BRUK
sjøfart, handel
SITATER
 • vi [reiste] ud til Langesund, hvorfra jeg fragtede en lodsbaad til at føre os til Arendal
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 307)
 • store bulkkjøp medfører som regel at det fraktes store skib
   (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1952/22/3/1)
føre, transportere gods eller personer (mot betaling)
EKSEMPEL
 • godset skal fraktes til Oslo
SITATER
 • det var vel et eller andet, han vilde have fragtet
   (Jonas Lie: Rutland 96 1880)
 • du vet vel at lastebilene som frakter kaffe, smugler kokain tilbake til havnen
   (Vibeke Løkkeberg: Brev til himmelen LBK 2004)
 • oversjøiske varer fra Hamburg ble fraktet vannveien til Berlin
   (Dag Solstad: 16.07.41 LBK 2002)
2.1 
transportere
; flytte, lempe (særlig noe tungt)
EKSEMPEL
 • det var vanskelig å få fraktet pianoet ned trappen
SITATER
 • nogen mand måtte komme op og hjælpe til at fragte slæden … omkring til styrbords side af «Fram»
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 499 1897)
 • det er grunn til å tro at liket ble fraktet til funnstedet i bil
   (Kjell Ola Dahl: En liten gyllen ring 303 2000)
 • [Isak Sellanraa] beundrer den nye slåmaskinen sin, som han har fraktet inn i villmarken
   (Tom Henning Dalbak: Spinn 25 2000)