Søk

grevskap

grevskap 
substantiv
BØYNINGet; grevskapet, grevskaper
UTTALE[gre:`vskap]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av greve med suffikset -skap
BETYDNING OG BRUK
om eldre utenlandske forhold
 landområde som er underlagt en greve
SITATER
 • da han som voksen krever sin fars len, skjenker kongen ham grevskapet Cambrésis, som ikke er ledig
   (Lorentz Eckhoff: Adelsmannen 37 1938)
 • navnet Wellington tok han etter en liten plass i Somerset, et grevskap vestpå
   (Richard Herrmann: Victoria 160 1987)
om eldre norske forhold
 en(hver) av eiendommene Jarlsberg og Laurvig (Larvik) som fra 1670-årene og en tid fremover hørte under grever
SITAT
 • grevskabet Laurvig
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter IV,2 52)
i noen land, særlig som gjengivelse av engelsk county
 administrativt distrikt (som ofte går tilbake til de eldre grevskaper)
SITAT
 • misdædere fra grevskabernes særskilte fængsler
   (Henrik Wergeland: Samlede Skrifter IV,3 106)