Søk
grime 
substantiv
BØYNINGen; grimen, grimer
UTTALE[gri:`mə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt gríma 'maske, hjelm; klede, panser om hode og hals på stridshest'
BETYDNING OG BRUK
sett av remmer eller tau til å legge om hode, nakke og kjeve på hest eller annet (tam)dyr, forsynt med (feste for) bånd til leiing og fastbinding
 | jf. hodestol
SITATER
 • Blakken kunde ikke smyge grime
   (Hans Aanrud: Fortællinger III 110 1923)
   | jf. smyge
 • Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 69
 • den innfødte leide sin kløvhest ved grimen
   (Eystein Eggen: To konger 213 1999)
 • de var alltid to når de satte grime på oksen
   (Anne Karin Elstad: Hjem 133 2006)
 • overført
   
  tag væk det stængsel mellem mig og mine … tag grimen af min hals
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 125 1873)
   | jf. klave
1.1 
sett av reimer eller tau til å legge om hode, nakke og kjeve på hund (for å forhindre biting, bjeffing)
SITATER
 • mine hunde var så slemme til at bide itu sine dragstjerter og sæler, at jeg altid maatte have grimer paa dem
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 282 1903)
 • det er rart at han ikke sætter mundkurv – saan grime paa [hunden]
   (Gunnar Heiberg: Samlede dramatiske verker II 119)
skogbruk
2.1 
ståltråd til sammenbunting av fløtningstømmer (som skal slepes)
2.2 
kjede av sammenlenkede stokker til å ringe inn tømmer med under fløtning
 | jf. lense
2.3 
mengde av tømmer samlet i grime, lense under fløtning
SITAT
 • saa samler man de forskjellige tømmerpartier i vannene til «grimer» som fløtes nedover elvene
   (Oslo-marka II 28 1952)
landbruk
3.1 
løs ramme til å sette oppå kjerre, slede, kjelke e.l. til bruk ved transport av sagmugg, torvstrø, høy, gress e.l.
3.2 
rammelignende innretning til bæring av høy
SITAT
 • vi [ser] sønnen rake høyet sammen i en svær såte. Så legger den kraftige og senesterke karen grime om den og bærer den digre børen inn i låven
   (Drammens Tidende 1959/170/9/4)
dialektalt
 nederste lag av stokker i tømmerbygning
dialektalt
 lapp, bot til reparasjon av sko eller støvel
SITAT
 • sætte en grime paa som var en pryd og en sirat for støvlen
   (Knut Hamsun: Segelfoss By I 34 1915)
stripe, strime, f.eks. av smuss eller gråt
 | jf. grimete
SITATER
 • forgraatt og med grimer av taarer nedover kindene
   (Tryggve Andersen: Samlede fortællinger II 293)
 • fingrene hennes hadde grimer av hagejorden
   (Knut Faldbakken: Turneren 254 2004)
 • på sydvinduet kan jeg nå skimte demringens bleke åsyn i grimer av grått
   (Terje Stigen: Allegretto 12 1995)