Søk

halsløsning

halsløsning 
substantiv
UTTALE[ha´lsløsniŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt halslausn; første ledd hals 'hals'; jf. hals; annet ledd lausn 'utfrielse, frelse; løsepenger'
BETYDNING OG BRUK
om forhold i norrøn tid
 pengesum som en frigitt trell betaler ved sitt frelsesøl (for å bli løysing)