Søk

hel

hel 
adjektiv
UTTALE[he:l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form hel, av gammeldansk hel, tilsvarer norrønt heill, jf. formen heil; beslektet med interjeksjonene hill og heil
BETYDNING OG BRUK
som er i sin opprinnelige eller i sin riktige og normale skikk og form
1.1 
som er uten brist, hull eller annen skade
; intakt
; uskadd
; ikke i stykker
EKSEMPLER
 • hele sko
 • hele strømper
 • ermene var blankslitte, men fortsatt hele
 • ikke en rute var hel etter eksplosjonen
SITAT
1.2 
som ikke er oppdelt, knust e.l.
; som (fortsatt) utgjør en sammenhengende enhet
EKSEMPLER
 • fisken stekes hel
 • bærene syltes hele
 • hele kaffebønner
 • vi har både hel og malt pepper
SITAT
1.3 
som ikke er tilsatt noe annet
; ublandet
; ren
UTTRYKK
hel silke
hel ull
 • dette her er tøj, som kommer til at vare livstiden … hel uld!
   (Jonas Lie: Rutland 95 1880)
hel ved
se ved
som omfatter alle bestanddeler (eller egenskaper) som hører til
; som har full utstrekning
; fullstendig
; full
; total
2.1 
i ubestemt form
 | jf. helt
SITAT
 • du, sønnen min, får arven hel; altsammen går til dig alene
   (Henrik Ibsen: Brand 67 1885)
2.1.1 
især ved substantiv som betegner (mål, enhet for) utstrekning (i rom eller tid), antall, mengde, vekt, verdi e.l.
 | til forskjell fra halv, eller fra en annen brøkdel av den aktuelle målenheten
EKSEMPLER
 • de har allerede vært der inne en hel time
 • arbeider du hel eller halv dag?
 • substantivert
   
  to halve utgjør en hel
SITATER
 • han har nu alt været her en uges tid. Tænke sig til, – en hel uge!
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 38 1890)
 • sådan i et helt halvt år aldrig at træffe på et menneske, som kender en smule til vor kreds
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 83 1890)
 • jeg har ej røgt tre hele døgn i træk
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 70 1873)
 • bryllupsfestlighetene varte efter god gammel skikk tre hele dager til ende
   (Chr. A.R. Christensen: Det hendte igår 156 1933)
 • hele dager snakker jeg slet ikke. Andre tider uafladelig
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Over Ævne I 9 1883)
   | i flere dager sammenhengende
 • noen ganger kunne han bli sittende i hele timer og bare se fremfor seg
   (Gerd Brantenberg: Augusta og Bjørnstjerne 103 1997)
   | flere timer sammenhengende
 • et helt århundre med hard blest så ut til å ha presset huset mot venstre
   (Kristian Klausen: Akilles LBK 2011)
UTTRYKK
hel flaske
 • en hel flaske whisky
hel time
især i bestemt form eller i flertall
 (tidspunkt som blir angitt med et) presist timetall, uten fradrag eller tillegg av minutter
 • bussen går hver hele time
 • eleven skal kunne skille mellom minuttviser og timeviser og fastslå klokkeslett med hele timer
   (Klassekampen 19.02.2016/8)
hvert hele kvarter
på hvert av fire tidspunkter i en (hvilken som helst) time da uret har nådd en hel time eller 15, 30 eller 45 minutter regnet fra en hel time
 • bussen går hvert hele kvarter
helt tall
se tall
2.1.2 
muntlig, substantivert
EKSEMPLER
 • klokken slo hel
 • bussen går fem minutter over hel
   | over hver hele time
2.1.3 
brukt ved betegnelse for et bestemt antall deler som hører sammen
EKSEMPEL
 • et helt middagsservise i engelsk flint
2.1.4 
brukt ved ord som rommer et begrep om flerhet (især av mer ubestemt art) for å fremheve at det dreier seg om et stort antall, en stor mengde
EKSEMPLER
 • utrydde et helt folk
 • en hel sverm
 • en hel rekke
 • en hel haug
 • en hel del
SITATER
 • en sådan dunstkreds af løgn bringer smitte og sygdomsstof ind i et helt hjems liv
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 72 1879)
 • [det var] stor forskel i prisen; – lumpne tre hundrede daler og en hel formue
   (Henrik Ibsen: Gengangere 75 1881)
 • å få et helt hopetall øyne rettet mot seg vil bli noe ganske annet [enn å ta ordet i lesesirkelen]
   (Pål Gerhard Olsen: Pinse LBK 2003)
2.1.5 
brukt til ord som betegner et (større) område (og ofte samtidig en flerhet)
EKSEMPLER
 • gassforgifte en hel by
 • ruinere et helt land
SITAT
 • jeg må slutte å si Afrika men heller Kenya … Det høres jo skikkelig bondsk ut å snakke om et helt kontinent som om det var et lite sted
   (Adelheid Seyfarth: Misjonærene LBK 2008)
2.1.6 
brukt foran tallangivelse for å fremheve at man virkelig må eller kan regne med et så stort antall som angitt
 ikke mindre enn
SITATER
 • [lensmannen] kom hele tre gange og klaged
   (Thomas Krag: Ada Wilde 260 1896)
 • trikken tok man bare i nødsfall ettersom den kostet hele ti øre for barn, femten for voksne
   (Ebba Haslund: I mangel av sverd 33 1995)
 • hele 60 prosent var selv villige til å gå ned i forbruk i den gode saks tjeneste
   (Steinar Lem: Det lille livet LBK 2005)
2.1.7 
som utgjør en (fyllestgjørende) helhet
; uavkortet
; som fullt ut svarer til navnet sitt
SITATER
 • nu har du mig udelelig og hel
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 114 1873)
 • tal sandhed hel og fuld
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 125 1873)
 • det kunde ble’t ei helt og rent ægte-skab
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 165 1888)
 • han er hel, han!
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Over Ævne I 27 1883)
   | helstøpt
 • verket … trues av hel arbeidsstans, produksjonen er nede på en tredjedel
   (Verdens Gang 26.01.1951/1)
 • for å få noe helt ut av det på den begrensede plassen [på Teknisk museum] har man konsentrert seg bare om seks avdelinger
   (Verdens Gang 13.07.1946/12)
2.2 
i bestemt form, for å angi (eller fremheve) at det bestemte substantivet betegner noe som fremtrer i, er forestilt i full utstrekning, i fullt omfang
2.2.1 
litterært, med bestemmerledd foran hele
SITATER
 • hans gang og hele holdning forråder uro og svækkelse
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 16 1873)
   | hele hans holdning, hans holdning i det hele
 • kanske vil der gå både vinter og vår og næste sommer med, og det hele år
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 169)
 • jeg er misfornøjet med det hele stel på værftet
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 62 1877)
 • rundt omkring på den hele vide jord
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 155 1882)
 • [Hedvig] trode på [oppfinnelsen] med barnesindets hele magt og styrke
   (Henrik Ibsen: Vildanden 230 1884)
2.2.2 
med substantivet i bestemt form eller bestemt betydning, eller (også) med bestemmerledd mellom hele og substantivet
 | jf. all
EKSEMPLER
 • hele gjerdet ramlet ned
 • jeg skalv over hele kroppen
 • hele dagen
 • i hele dag, i hele går
 • bruke hele den tilmålte tid
 • han betalte hele beløpet med én gang
 • det var jo det som var hele poenget
SITATER
 • [robåten] havde [ikke] været oppe af vandet hele sommeren [for å skrapes]
   (Den Constitutionelle 05.11.1843/2/2 P.Chr. Asbjørnsen)
 • hosten er slem og jeg … forlader ikke huset hele dagen
 • nu runger det, som en buldrende genlyd, over hele Asien
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 262 1873)
 • når jeg tænker mig om, jeg fatter det ej; – det traf sig så; det er hele tingen
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 149)
   | noen annen årsak eller forklaring kan jeg ikke finne
 • ak, Gud, det véd jo hele byen, desværre
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 59 1877)
   | jf. by
 • nu har du ødelagt hele min lykke
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 158 1879)
 • det er jeg enig med Dem i af hele mit hjerte
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 52 1882)
 • lad hele dette folk udryddes!
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 168 1882)
 • sjelden, til substantiv i flertall
   
  hvorfor har De ikke set ud til os en eneste gang i hele skoleferierne?
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 7 1886)
   | med tilknytning til entallsordet skoleferien
 • det har jeg da vidst hele tiden
   (Henrik Ibsen: Bygmester Solness 75 1892)
 • det er jo da noget, som hele verden ved
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 15 1899)
   | jf. verden
 • du gik hen og tog mig med dig for hele livet
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 110 1899)
 • til substantivisk brukt pronomen
   
  hele dette her med kunstnerkald … – og sligt noget, – det begyndte at forekomme mig som noget så tomt og hult
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 107 1899)
 • i hele vort store hus må der da vel – med lidt god vilje – kunne bli’ rum til tre
   (Henrik Ibsen: Når vi døde vågner 116 1899)
 • hele huslyden skulde sove i stue sammen helgenætterne
   (Sigrid Undset: Husfrue (1923) 29)
 • hele Drammen på kapproning igår
   (Tidens Tegn 1931/201/10/1)
   | alle (dvs. mange) mennesker i Drammen
 • samme slette snøhavet bortover heile Langmyra
   (Andreas Markusson: Flåten går ut 7 1941)
 • hver bidige søndag blir det holdt preken under høymessen rundt omkring i hele Norges land
   (Ebba Haslund: Spurv i hanedans 12 1986)
 • jeg blir varm og skjelven i hele kroppen
   (Beate Grimsrud: En dåre fri LBK 2010)
UTTRYKK
hele greia
hele herligheten
hele stasen
se stas
2.3 
litterært, i bestemt form med bestemmerledd foran hele, for å uttrykke at det som substantivet betegner, har gyldighet fullt ut (og ikke bare delvis)
SITATER
 • jeg [Skule] er en kongsarm, kan hænde et kongshoved også; men han [Håkon] er den hele konge
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 59 1872)
 • substantivisk
   
  hvor var jeg, som mig selv, som den hele, den sande?
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 262)
 • [det var] denne skumle, uoverstigelige mur imellem dig og den hele, fulde frigørelse
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 152 1886)
2.4 
brukt substantivisk i faste uttrykk
UTTRYKK
det hele
1 
litterært
 samfunnet
 | i motsetning til de(n) enkelte
2 
brukt sammenfattende om noe som er tidligere nevnt eller forutsettes kjent, og som man ikke finner det nødvendig eller passende å omtale direkte på nytt
 alt (sammen)
; hele greia
; hele stasen
 • der er en krone. Nej, behold det hele
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 8 1879)
 • jeg har været en heldig skattegraver; det er det hele
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 38 1882)
   | det er den enkle forklaring
 • vær nu rolig! – … muligvis er det hele bare lidt feber
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 159 1884)
 • Hedda, – det er nu det aller dejligste af det hele!
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 21 1890)
 • jeg vil rejse fra det hele her. Langt bort fra det altsammen
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 137 1895)
 • et medlem voterede for frifindelse, da han antog det hele for en slet spøg
   (Jacob B. Bull: Folkelivsbilleder II 335 1904)
 • en umaadelig pistol, som er irret over det hele
   (Vilhelm Krag: Min Barndoms Have 52 1926)
   | på alle sider, på alle deler av overflaten
 • Ludvig aner jo ingenting om det hele
   (Helge Krog: Blåpapiret 72 1928)
 • om han bare hadde latt meg ordne det hele, hadde det ikke gått så galt!
   (Gerd Brantenberg: Landssvikersken 120 2003)
 • lykke til med det hele
   (Vigdis Hjorth: Fordeler og ulemper ved å være til 37 2005)
 • [det er] bare en liten hake ved det hele
   (Jorun Thørring: Tarantellen LBK 2007)
 • jeg ble bare litt irritert, det er det hele
   (Unni Lindell: Mørkemannen LBK 2008)
   | noe mer alvorlig er det ikke
i det hele
til substantiv
 i sin alminnelighet
; som helhet betraktet
 • [det vil] gøre et godt indtryk både i pressen og i samfundet idethele
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 122 1877)
i det hele tatt
 | i det hele
1 
; på alle, mange måter
 • i det hele taget råder der en smuk fordragelighedens ånd i vor by
   (Henrik Ibsen: En folkefiende 5 1882)
 • menneskene ler nu i det hele ikke meget her på disse kanter
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 121 1886)
 • «Deres frue er syg?» – «Lidt daarlig ja», knurrede Kvaale. – «Sygelig i det hele taget, tror jeg?»
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 285 1891)
 • i det hele tatt virket det som om hun ofte glemte eller fortrengte mye av det som skjedde
   (Elin Brodin og Henning Hagerup: De dødes språk LBK 2001)
 • muntlig, som antydende setningsfragment
   
  [han var] en kjekk nabo, holdt plenen i orden og i det hele tatt
   (Laila Stien: Noveller i utvalg 132 1996)
2 
især i nektende uttrykk eller uttrykk med nektende innhold implisitt
 i noen henseende
; på noen måte
 • jeg vil ikke ha noe med ham å gjøre i det hele tatt
 • det er rart at noen i det hele tatt kan forestille seg det
 • finnes det i det hele tatt noen som tåler en slik granskning?
   (Adelheid Seyfarth: Misjonærene LBK 2008)
 • hun var lite eller ikke i det hele tatt sminket
   (Cathrine Knudsen: Jeg kunne vært et menneske LBK 2011)
i det store og hele (tatt)
 | i det hele og store (tatt)
alt i alt
; stort sett
; jevnt over
; generelt
 • i del hele og store taget har skæbnen været god imod mig
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 21 1888)
 • [de] oppviste i det store og hele en fullstendig mangel på tiltakslyst og initiativ
   (Erling Pedersen: Kongens kvinner LBK 2008)
 • for de fleste blir fødselen i det store og hele en god opplevelse
   (Tore Henriksen: I mors liv LBK 2010)
 • jf.
   
  i det store hele er [isen] usedvanlig farbar
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 432–433 1897)
ved substantiv som tjener til karakteristikk (eller sammenligning), for å fremheve at karakteristikken er fortjent til tross for at den er eller kan sees som en overdrivelse
 | jf. likefrem, formelig, ren
SITATER
 • synes De ikke, det er som en hel evighed siden vi sidst taltes ved?
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 81 1890)
 • vinden var nu vokset til en hel storm
   (Otto Sverdrup: Nyt Land II 347 1903)
 • sjøen gir tang i masser – her driver op hele volder i stranden
   (Gabriel Scott: Kilden 185 1918)
 • [innlastingen av hummerteiner] er en hel kunst for sig
   (Gabriel Scott: Kilden 150 1918)
 • til personbetegnelse
   
  han var blit en hel kavaller
   (Nini Roll Anker: Huset i Søgaten 33 1923)
 • [ledningsstolpene] ruver som hele Eiffeltaarn
   (Hans E. Kinck: Foraaret i Mikropolis 180 1926)
 • stedet serverte en formidabel bouillabaisse, et helt lite mikrokosmos av livet i det asurblå Middelhavet
   (Torgrim Eggen: Gjeld 100 1992)
 • [Freuds pasient] Anna O. [var] et helt oppslagsverk i nevrotiske forstyrrelser
   (Trond Berg Eriksen: Undringens labyrinter 505 1994)
 • glitterbokser, glansbilder, limtuber, paljetter, silkebånd, sølvpapir, sneglehus, skjell, malerpensler, perleremser, garn, fløyelsbiter og fjær, et helt skattkammer
   (Tove Nilsen: Skyskrapersommer 65 1996)
3.1 
adverb
 likefrem
; formelig
SITATER
 • foreldet, uten nøytrumsbøyning
   
  [Deres mann] befandtes at have udført en hel modig bedrift ved at føre det synkefærdige skib over Nordsjøen
   (Jonas Lie: Rutland 199 1880)
 • hun lod arbejdet hvile og saa helt tankefuld ud
   (Kristian Elster: Samlede Skrifter II 204)
 • en vokal klangskjønnhet av helt enestående art
   (Aftenposten 1932/440/3/1)
adverb
4.1 
uten tilsetning av annet stoff eller materiale
; i alle sine deler
; tvers gjennom
SITAT
4.2 
fullt ut
; fullstendig
; ganske
; aldeles
EKSEMPLER
 • helt stille
 • helt sikkert
 • en helt vanlig dag
 • det var noe helt spesielt
SITATER
 • foreldet, uten nøytrumsbøyning
   
  hel snarlig Herren du skuer
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Arnljot Gelline 100 1870)
 • jeg havde ventet mig noget helt andet
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 57 1874)
 • jeg har noget i Amerika, noget i lommen; er altså ikke helt på fantestien kommen
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 166)
 • foreldet, uten nøytrumsbøyning
   
  en hel ny livsførelse
   (Henrik Ibsen: Vildanden 165 1884)
 • plads på hele jordens hvælv til at være helt sig selv, – det er lovlig ret for manden
   (Henrik Ibsen: Brand 63 1885)
 • idag ser jeg sagerne i et helt andet lys end igår
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 63 1886)
 • nu kan vi to få leve helt for hinanden
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 219 1888)
 • [drakten er] ikke helt efter nyeste mode
   (Henrik Ibsen: Hedda Gabler 34 1890)
 • foreldet, uten nøytrumsbøyning
   
  hans hustru gik hel lummer indenfor i soveværelset
   (Jonas Lie: Trold. Ny Samling 152 1892)
 • helt min skal du være
   (Henrik Ibsen: Lille Eyolf 64 1895)
 • for at få dugen helt vandtæt vilde det ha været heldigst at indsætte den med limvand
   (Fridtjof Nansen: Fram over Polhavet I 475 1897)
 • Veslekari blev helt beklemt
   (Hans Aanrud: Fortællinger for barn I 122 1917)
 • høsten av brødkorn blev hos os iår helt ringe
   (Carl Schøyen: Tre stammers møte 211 1919)
 • kroppen hans ligger helt uten å puste
   (Mari Osmundsen: Sju sannferdige fortellinger LBK 1995)
 • det kommer helt an på hva du har begynt på
   (Pernille Rygg: Sommerfugleffekten 238 1995)
 • han følte seg nær henne på en helt ny måte
   (Ketil Bjørnstad: Drømmen om havet 246 1996)
 • muntlig
   
  helt greit det [at jeg kunne pakke og dra]
   (Laila Stien: Noveller i utvalg 75 1996)
 • jeg følte meg helt ubetydelig
   (Stig Sæterbakken: Gjennom natten LBK 2011)
4.2.1 
i forbindelse med sideordnet forsterkning
SITAT
 • jeg har ingen ret til at kræve min mand helt og alene for mig
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 50 1888)
UTTRYKK
fullt og helt
 | helt og fullt
se full
helt og holdent
4.3 
ved adverb, adverbielt uttrykk som angir utgangspunkt eller endepunkt, mål for en bevegelse eller for et forløp, en utvikling
 | ofte svarende til like
EKSEMPLER
 • gardinen var rullet helt opp
 • begynne helt forfra
 • helt fra begynnelsen av
 • helt til slutt
 • helt til topps
SITATER
 • handle må jeg; – ikveld må skridtet gøres helt ud!
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 107 1872)
 • helt at begynde med verdens skabelse, det vilde bare lede til fortabelse
   (Henrik Ibsen: Peer Gynt (1874) 169)
 • man var alt helt indunder jul
   (Jonas Lie: Gaa paa! 13 1882)
 • forholdet mellem dig og ham blev helt forbi
   (Henrik Ibsen: Vildanden 191 1884)
 • du står nu helt fremme ved det mål, du fra først af havde sat dig
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 176 1886)
 • [jeg har aldri kjent deg] helt til bunds
   (Henrik Ibsen: Fruen fra havet 171 1888)
 • det kjekke ved ham var nesten helt borte nå
   (Cathrine Knudsen: Jeg kunne vært et menneske LBK 2011)
4.4 
brukt ved adverb i uttrykk for høyeste grad
UTTRYKK
helt gjennom
i ett og alt
; fullt ut
; absolutt
 • et helt igjennom ærlig menneske
helt ut
 • ikveld må skridtet gøres helt ud
   (Henrik Ibsen: Kongs-Emnerne 107 1872)
 • hun er heltud kvinde
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 116 1873)
 • du var aldrig helt ud dig selv, så længe Beate leved
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 177 1886)
4.5 
brukt ved adverb til betegnelse for høyeste eller laveste grense
EKSEMPEL
 • temperaturen var helt nede i –30 grader
SITAT
 • plateskifteren … spiller alle slags plater, helt opp til ti etter hverandre uten at man behøver røre dem!
   (Atle Næss: Opp fra det absolutte nullpunkt 40 1985)
brukt som forsterkende førsteledd
 i svært høy grad
; fullstendig