Søk

helgen

helgen 
substantiv
BØYNINGen; helgenen, helgener
UTTALE[he´lg(ə)n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra gammelsaksisk (thie) helagon '(de) hellige', svakt bøyd flertall av helag 'hellig'; jf. dansk helgen, svensk helgon; jf. også hellig
BETYDNING OG BRUK
teologi, kirkevesen, især i Den katolske og de ortodokse kirker
 person som regnes for hellig (og er kanonisert), og som menes å gå i forbønn for menneskene
EKSEMPLER
 • en helgens forbønn
 • helgener og martyrer
 • jomfru Maria er den fremste av helgenene
SITATER
 • alle helgene se til mig nådigt ned!
   (Henrik Ibsen: Gildet på Solhaug 35 1883)
 • hver eneste landsby nyder sin særlige helgens bevaagenhed
   (Nils Kjær: Samlede Skrifter IV 49)
 • etter reformasjonen var alle katolske skikker forbudt, og på lik linje med andre helgener ble det også forbudt å dyrke St. Olav
   (Margit Harsson: Stein LBK 2000)
 • de ulike laugene hadde også sine egne helgener, Nikolas for sjøfolkene, Mikael for bakerne, Crepin for skomakerne
   (Karsten Alnæs: Historien om Europa 2 LBK 2004)
1.1 
SITATER
 • serafene, monstrene i klebersten, helgenene og de fire hodeløse profetene, den ustanselig blødende Kristus over de fire altrene
   (Terje Stigen: Katedralen LBK 1987)
 • veggene er fulle av helgener
   (Christopher Friis-Baastad Grøndahl og Arne Svingen: Ayatollah highway LBK 2002)
 • så vakre hender hadde ingen av de helgenene som sto gjengitt i kunsthistorien
   (Terje Stigen: Monolitten LBK 1988)
1.2 
mest arkaiserende; i utrop eller som forsikring (idet man tar helgenene til vitne)
SITATER
 • alle helgene! – Her maa være noget –
   (Bjørnstjerne Bjørnson: Sigurd Slembe 109 1862)
 • la det ved alle helgener være sagt at jeg ikke lo
   (Ketil Bjørnstad: Historien om Edvard Munch 152 1996)
   | etter omtale i tysk avis
overført
 person som anses som moralsk høytstående
; eksemplarisk person
EKSEMPEL
 • Lenin ble en helgen for kommunistene
SITATER
 • [Gustav Adolf] var slett ikke den salmesyngende helgen, som skolebøkene ofte har gjort ham til
   (Morgenbladet 1932/562/9/5)
   | from og verdensfjern person uten jordiske interesser
 • han prøver å … vise kvinnen i sin forskjelligartethet, … kvinnen både som helgen og hore
   (Ketil Bjørnstad: Historien om Edvard Munch 191 1996)
 • Rudolf Nilsen, litterær helgen post mortem
   (Harald Skjønsberg: På parti med Stalin? LBK 1990)
UTTRYKK
ikke være noen helgen
ikke utmerke seg ved høy moral
 • han er sannelig ingen helgen
 • Palme var naturligvis ingen helgen, noe enkelte siden har forsøkt å gjøre ham til
   (Espen Haavardsholm: Ikke søkt av sol LBK 1994)
 • selv er han heller ingen helgen, men å bedra uskyldige kvinnfolk på det viset!
   (Britt Karin Larsen: Før snøen kommer LBK 2012)