Søk

hemmelig

hemmelig 
adjektiv
BØYNINGhemmelig
UTTALE[he`m:(ə)li]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt heimiligr 'fortrolig', fra middelnedertysk heimelik 'som hører til huset eller familien'; jf. middelhøytysk heimelich, heimlich 'hjemmehørende; fortrolig; skjult for fremmede'; samme ord som hjemlig
BETYDNING OG BRUK
som bare er kjent av, bestemt for en (liten) innviet krets
EKSEMPLER
 • en hemmelig dør i veggen
 • et hemmelig signalsystem
SITATER
 • et spesielt alfabet, et ekstra utsøkt og hemmelig språk
   (Atle Næss: Opp fra det absolutte nullpunkt LBK 1985)
 • de «hemmelige selskaper» forveksler det gåtefulle og det hemmelige, de forbinder esoterisk viten med hemmelig viten
   (Stein Mehren: Det forseglede budskap 78 1992)
 • de hemmelige underjordiske passasjene mellom gruver som lå langt fra hverandre
   (Jan Kjærstad: Kongen av Europa LBK 2005)
UTTRYKK
hemmelig skrift
hemmelig skriftemål
privat skriftemål
hemmelige vitenskaper
fellesbetegnelse for alkymi, astrologi, nekromanti, djevlebesvergelse o.l.
; okkulte vitenskaper
som holdes skjult for offentligheten eller omverdenen
EKSEMPLER
 • hemmelig valg
 • holde noe hemmelig
 • resultatet ble i lengre tid holdt hemmelig
 • hemmelige dokumenter
 • hemmelige tjenester
 • en hemmelig avtale
 • en hemmelig forlovelse
 • hemmelig telefonnummer
 • hemmelig elsker
 • hoffets hemmelige utgifter
SITATER
 • Helge for hemmelig til kong Hundings hird og speidede
   (G.A. Gjessing (oversetter): Den ældre Edda 154 1899)
 • han ruger over hemmelige anslag
   (Henrik Ibsen: Catilina 24 1875)
 • Anna, hvor længe har [forlovelsen] været hemmeligt?
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 67 1873)
 • [guttene] har nu i over et halvt år havt en hemmelig forening
   (Henrik Ibsen: Rosmersholm 19 1886)
 • [han] stikker brevet hemmeligt til hende
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 179 1874)
   | slik at ingen ser det
 • kjærester og hemmelig forlovede
   (Jonas Lie: Rutland 52 1880)
 • hun vilde liste sig op på sit værelse med den hemmelige pakke
   (Amalie Skram: Samlede Værker II 573)
 • jeg arbeidet i hemmelig tjeneste
   (Aksel Sandemose: Alice Atkinson og hennes elskere 6 1949)
 • alle hadde noe grums, noe hemmelig de ikke ville stå ved
   (Vibecke Groth: Arvesynden LBK 2009)
UTTRYKK
hemmelig avstemning
politikk
 avstemning som foregår slik at man ikke vet hvordan den enkelte stemmer
2.1 
som er skjult for (alminnelige) menneskers fatteevne
; uransakelig, uutgrunnelig
; mystisk
SITAT
 • hemmelige kræfter, – en stærk og løndomsfuld magt, som knytter menneskenes skæbner til hinanden
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 88 1874)
om person
 som har et bestemt verv uten at offentligheten vet det
EKSEMPLER
 • et hemmelig sendebud
 • hemmelige agenter
SITAT
 • [Abraham var] fabrikens officielle bestyrer og hemmelige læge
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 196 1884)
om følelse e.l.
 som ikke vises ved oppførsel, ansiktsuttrykk e.l.
EKSEMPEL
 • han følte et hemmelig nag mot broren
sjelden, om person
 hemmelighetsfull
SITAT
 • det var da fageren, saa du er blit hemmelig af dig i det sidste
   (Vilhelm Krag: Baldevin 74 1925)