Søk

hildeslek

hildeslek 
substantiv
UTTALE[hi`ldəsle:k]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter norrønt hildarleikr 'stridslek, strid', første ledd hildr 'kamp, strid'; også brukt som dikterisk (kvinnelig) personifikasjon av kampen
BETYDNING OG BRUK
poetisk
 krig, kamp
SITATER