Søk

hindring

hindring 
substantiv
BØYNINGen; hindringen, hindringer
UTTALE[hi`ndriŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til hindre, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
sjelden
 det å hindre
EKSEMPEL
 • hindring av trafikken
ting eller (særlig) omstendighet, forhold som hindrer (noe, noen)
EKSEMPLER
 • møte hindringer
 • legge hindringer i veien for (en, noe)
 • barn ingen hindring
SITATER
 • trods alle hindringer i min egen lejr, drev jeg barbarerne tilbage
   (Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer 152 1873)
 • den første hindringen var overvunnet
   (Finn Carling: Gepardene LBK 1998)
 • [han hadde det med å] dytte seg inn gjennom dører, forbi skranker og hindringer
   (Tove Nilsen: Etter Kairo LBK 2000)
 • underlaget var mykt og uten hindringer
   (Kirsti Blom: Kitten LBK 2003)