Søk

holocaust

holocaust 
substantiv
UTTALE[hå´l:okåst], [hå´l:åkåst]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via eldre fransk holocauste, fra latin holocaustum, til gresk holos 'hel' og kaustos 'brent'; grunnbetydning 'brennoffer'
BETYDNING OG BRUK
massakre, massedrap (ut fra politiske eller etniske motiver)
EKSEMPLER
 • siden 1700-tallet har engelsktalende brukt betegnelsen holocaust om massakrer
 • folkemordet på armenerne under første verdenskrig blir av mange kalt holocaust
SITATER
 • en kjernefysisk holocaust
   (Arbeiderbladet 1981/276/9/4)
 • det verste «holocaust» siden den andre verdenskrigen. 100 000 sivilpersoner er blitt myrdet av opprørsbevegelsen RENAMO [i Moçambique]
   (Arbeiderbladet 1988/104/16/1)
 • overført
   
  det er vi, menneskene, som er hovedårsaken til det biologiske holocaust vi ser rundt oss
   (Gert Nygårdshaug: Chimera LBK 2011)
nazistenes (systematiske) massedrap, utryddelse av jøder og andre forfulgte minoriteter under annen verdenskrig
SITATER
 • ord som holocaust og alivah er ikke ukjent for dem som har lest en del om Israel … men burde være forklart [i boken som her anmeldes]
   (Vårt Land 1977/270/12/5)
 • var det ikke Eichmann, det flittige lille skrivebordsmennesket, mannen bak Holocaust, som sa at én jøde som dør er en tragedie, seks millioner drepte jøder, det er statistikk
   (Ebba Haslund: Kvinner, fins de? 73 1980)
 • kjernepunktet i strategien for å utrydde alle som ble sett på som annerledes, var Holocaust, eller mer presist shoah, prosjektet som siktet mot en fullstendig industriell utryddelse av hele det jødiske folk og drap på enhver jøde morderne var i stand til å legge hånd på
   (Christian Borch: Ramis vei LBK 2005)