Søk

hyppig

hyppig 
adjektiv
BØYNINGhyppig
UTTALE[hy`p:i]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra nedertysk hüpich (tilsvarer tysk häufig), av hūpe, hüpe 'hop', grunnbetydning '(som forekommer) i hopetall'; beslektet med hop og hypp; jf. suffikset -ig
BETYDNING OG BRUK
som inntreffer, gjentar eller innfinner seg ofte
 | jf. stadig
EKSEMPEL
 • en hyppig foreteelse
SITATER
 • [sønnen til kjøpmann Cappelen] var … en af mine hyppigste omgangsvenner paa skolen og ved universiteterne
   (Conrad N. Schwach: Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 84)
 • De frygter ikke for at et hyppigere samkvem med en fordærvet udenverden –?
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 42 1877)
 • fra hyppige reiser førte han med sig hjem en egen luft
   (Alexander L. Kielland: Skipper Worse 15 1882)
 • han blev en hyppig gjæst i Løvdahls kontor
   (Alexander L. Kielland: Fortuna 206 1884)
   | en gjest som ofte innfant seg
 • hyppige og tildels langvarige sygdomsforfald
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 278)
 • [sykdommen] er hyppigere blant kvinner enn menn, og hyppigst i alderen 20–40 år
   (Sofie Hexeberg og Gunn-Karin Sakariassen: Frisk med lavkarbo LBK 2011)
som forekommer ofte
; alminnelig utbredt
EKSEMPLER
 • en hyppig oppfatning
 • «sport» er et av de hyppigste engelske lånordene i norsk
som adverb
 ofte
 | jf. hyppigen
EKSEMPEL
 • de møtes hyppig
SITATER
 • [forvorpenhet] skriver sig hyppigst fra mødrene
   (Henrik Ibsen: Et dukkehjem 73 1879)
 • [man venter] i morgen en del byger noe hyppigere enn i de siste dager
   (Dagbladet 1933/160/10/5)
 • [i markedsstyrt hundeavl] tas hensynsløse og utspekulerte salgsmetoder hyppig i bruk
   (Halvard Foynes: Det begynneraktige ved mennesket LBK 2001)