Søk

impuls

impuls 
substantiv
BØYNINGen; impulsen, impulser
UTTALE[impu´ls]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin impulsus 'støt, tilskyndelse', avledet av impellere 'støte frem'; jf. tysk Impuls
BETYDNING OG BRUK
støt som setter noe i bevegelse
1.1 
mekanikk
 momentan innvirkning av en kraft
1.2 
elektrisitet
 kortvarig elektrisk strøm
; strømstøt
1.3 
fysiologi
overført, især økonomi
 virkende kraft
; foranledning
; påvirkning
SITATER
 • [velstående arabiske kvinner har] ikke spor av økonomisk impuls til aa skape sig en selvstendig stilling utenfor hjemmet
   (Nationen 14.07.1928/6)
 • prisstigningen på korn kan bli en sikker impuls til konjunkturstigning
   (Morgenbladet 1934/155/8/2)
 • [NN] har vært banksjef og forvalter av folks sparekroner — og samtidig økonomisk impuls for næringslivet
   (Tromsø 14.12.1978/2)
 • en positiv budsjettimpuls indikerer … at oljepengebruken bidrar til økt aktivitet, mens en negativ impuls bidrar til det motsatte
   (dn.no (Dagens Næringsliv) 06.10.2019)
overført
 plutselig (uoverveid) innskytelse
; inspirasjon som setter i gang utvikling
; idé
EKSEMPLER
 • hente friske impulser
 • motta impulser fra andre kulturer
SITATER
 • hun maa have en ydre impuls til at gjøre endog det, som hun selv vil
   (Arne Garborg: Trætte Mænd 149 1891)
 • verden gaar tilbage i impuls og i handlekraft
   (Hans E. Kinck: Naar Kærlighed dør 316 1903)
 • handle paa impuls
   (Hans E. Kinck: Italienere (1926) 140)
 • de får stadig friske impulser ved å hente hjem utlendinger eller selv å sende sine egne ut
   (Aftenposten 1934/197/16/5)
 • de [sceniske talentene] tar impulser av alt hvad de ser og hører, leser og oplever
   (Vilhelm Dybwad: Glade minner fra spredte år 130 1950)
 • du hadde jo en gang sosiale impulser?
   (Jens Bjørneboe: Før hanen galer 179 1952)
 • det [var] i fascismen en sterk impuls som førte den videre utvikling av regimet i totalitær retning
   (Ottar Dahl: Fra konsens til katastrofe 24 1996)