Søk

inntil

inntil 
preposisjon, adverb, subjunksjon
UTTALE[i´ntil], [i`ntil]Uttale-veiledning
BETYDNING OG BRUK
som preposisjon
1.1 
bort til, inn til
SITAT
1.2 
nær (ved)
; inn mot (og i berøring med, støttet til)
EKSEMPEL
 • hun stod lent inntil veggen
SITAT
1.3 
helt til, men ikke lenger enn (et punkt, område som utgjør en yttergrense)
SITATER
 • [israelittene] slog dem og forfulgte dem inntil det store Sidon
   (Jos 11,8; 2011: helt til)
 • inntil dette punkt ville de begge ha gått fri
   (Dag Solstad: «Ellevte roman, bok atten» 132 1992)
1.3.1 
frem til (et bestemt tidspunkt)
SITATER
 • indtil da vil jeg leve og nyde her i skønhed
   (Henrik Ibsen: De unges forbund 70 1874)
 • jeg har indtil idag ikke været nogen uegennyttig mand
   (Henrik Ibsen: Samfundets støtter 200 1877)
 • jeg har holdt ud indtil nu
   (Henrik Ibsen: Vildanden 132 1884)
 • inntil nylig var det veldig strenge regler for å bytte navn
   (Elisabeth Botterli et al.: Madonna-gåten LBK 2005)
UTTRYKK
inntil videre
1.3.2 
så mye som (men ikke mer enn)
; opp til
EKSEMPEL
 • karet kan ta inntil 10 liter
SITATER
 • afdelinger paa een, to, ja indtil 5–6 mand
   (Henrik Ibsen: Efterladte Skrifter I 248)
 • [det beløpet] kan indtil sidste rest og hvid betales ved en andens id
   (Henrik Ibsen: Brand 73 1885)
 • enhver nybygger … kunne bygge og rydde på inntil 160 acres
   (Toril Brekke: Gullrush LBK 2008)
1.4 
på en måte som grenser til
; i så stor grad at det nesten kan betegnes som
SITATER
 • min sjel er bedrøvet inntil døden
   (Matt 26,38; 2011: tynget til døden av sorg)
 • «Citronen» – historien om en mand, som elskes hårdt av kvinder, vristes og udsuges indtil viljeløshed og selvmord
   (Hans E. Kinck: Livsaanderne 104 1906)
 • det fortryller hende indtil svimmelhet, dette syn av barn
   (Hans E. Kinck: Foraaret i Mikropolis 191 1926)
 • han var fortumlet indtil beruselse
   (Hans E. Kinck: Emigranter 231 1904)
 • [hennes] fortrolighet … ga ham innblikk i hennes liv inntil det helt intime
   (Dag Solstad: Genanse og verdighet 140 1994)
 • han var generøs inntil sløseri
   (Elin Brodin og Henning Hagerup: De dødes språk LBK 2001)
 • nervefin, nytelsessøkende inntil det sykelige
   (Ketil Bjørnstad: Historien om Edvard Munch 113 1996)
   | etter anmeldelse i Dagbladet
som adverb (vanligvis med samme funksjon som preposisjon med underforstått utfylling)
 borttil
; innimot
SITATER
 • [hvis det] guster og blåser litt, våger aldrig korpen sig inntil
   (Mikkjel Fønhus: Reinsbukken på Jotunfjell 76 1926)
   | bort til det skutte dyret
 • de satte sig indtil
   (Sigrid Undset: Husfrue 51 1921)
   | til bordet
 • det gjorde godt at faa ham lagt indtil
   (Sigrid Undset: Husfrue 122 1921)
   | til brystet
 • jeg skal legge øyne og ører inntil
   (Kirsti Blom: Kitten LBK 2003)
   | inntil deg
 • han [så] at døra var låst. Han banket på og la øret inntil
   (Bjørn Bottolvs: Granaten LBK 2009)
som tidssubjunksjon
 frem til
SITATER
 • [israelittene] slog dem, indtil de ikke levnede dem nogen som undkom
   (Jos 11,8 eldre oversettelse; 2011: slik at ingen overlevende ble igjen)
 • jeg var ensom indtil dig jeg fandt
   (Henrik Ibsen: Kærlighedens komedie 115 1873)
 • sværg mig taushed indtil jeg selv løser eders tunge
   (Henrik Ibsen: Fru Inger til Østråt 111 1874)
 • mange klappet begeistret, inntil en kraftig og høyreist munk reiste seg
   (Kurt Aust: Kaos og øyeblikkets renhet LBK 2008)
 • ristingen i gulvet blir gradvis mindre, inntil den forsvinner helt
   (Gaute Bie: Verden ifølge kartet LBK 2012)
 • et gevær er alltid ladd. Inntil det motsatte er bevist
   (Lars Saabye Christensen: Sluk LBK 2012)